Garantier

Den här artikeln handlar om garantier vid köp av lös egendom – till exempel bostadsrätter, värdepapper och lösa saker så som fordon, båtar, maskiner och hemutrustning. Artikeln behandlar även garantier vid köp av bostadsrätter, men inte fastigheter, som har en egen reglering. Ett fel måste enligt de köprättsliga reglerna ha funnits vid tiden för riskens övergång/leveransen av varan (läs mer om ursprungsfel). Det räcker dock att kärnan till felet fanns innan överlåtelsen.

En garanti kan innebära att säljaren ansvarar även för fel som helt och hållet uppkommit efter köpet. Det beror dock på vilken typ av garanti det är frågan om – det finns två huvudsakliga typer av garanti:

Alméngaranti: Den svagare typen av garanti som är en tidsbegränsad garanti för avsaknad av ursprungliga fel. Innebär egentligen inget större åtagande för säljaren än vad som följer av lagstiftning. Däremot innebär en almén-garanti omvänd bevisbörda. Det vill säga att det är säljaren som ska bevisa att varan var felfri vid leverans (läs mer om ursprungsfel och bevisbörda).

Funktionsgaranti/egenskapsgaranti: En funktionsgaranti innebär att säljaren garanterar varan under den i garantin bestämda tiden och medför att fel i varan anses föreligga om varan under den i garantin bestämda tiden avviker från vad som garanterats. En vara kan garanteras i sin helhet – till exempel “värmepumpen ska fungera i fem år”. Garantin kan även vara inskränkt till att avse en viss del av varan – till exempel “bilens motor ska fungera under ett år”. 

En garanti kan förlänga den tid som ett fel är möjligt att reklamera (läs mer om reklamation). Den tid som är möjlig att reklamera inom beror på om det är konsumentköplagen, eller köplagen, som är tillämplig lag (läs mer om tillämplig lag). För konsumentköplagen är reklamationsfristen tre år och garantier som varar längre än så förlänger således reklamationstiden i de avseenden garantin gäller. För köplagen är reklamationsfristen två år och garantier som varar längre än så förlänger således reklamationstiden i de avseenden garantin gäller.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer