Fuktskadad husvagn eller husbil – vad gäller?

Har du köpt eller sålt en husvagn eller husbil? Det är vanligt förekommande på begagnade husvagnar och husbilar att det förekommer fuktskador. Vilket ansvar har säljaren för en fuktskadad husvagn eller husbil? Artikeln kan hjälpa dig att ta ställning till om du vill anlita en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring köp av husvagnar och husbilar – köprätten.

Grundläggande förutsättning för att göra gällande fel

En säljare ansvarar bara för sådana faktiska fel som göra att husbilen eller husvagnens skick strider mot avtalet eller vad köparen rimligen kan förvänta sig givet till exempel ålder, grad av användning och pris. Det nyss sagda innebär att en 30-40 år gammal orenoverad husvagn som köps för en billig penning kan förmodligen köparen ha små eller obefintliga förväntningar på. Det innebär att en fuktskada som upptäcks på vagnen efter köpet kanske inte ens utgör fel i juridisk mening. Annan blir bedömningen på en ny och dyrare vagn, eller i de fall säljaren i köpeavtalet, eller i annons inför köpet, utfäst att vagnen ska vara fuktfri (läs mer om köprättsliga fel).

Vid privatköp gäller undersökningsplikt

Vid köp av en husvagn eller husbil från en näringsidkare av en privatperson föreligger ingen undersökningsplikt. Undersökningsplikt föreligger däremot i alla andra fall, dvs. fall där köplagen (1990:932) är tillämplig – inklusive fall av köp av husvagn eller husbil av privatperson. Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan åberopa sådant som han upptäckt eller borde ha upptäckt vid undersökning inför köpet. Har köparen inte fått se vagnen innan köpet och inte heller blivit ombedd att undersöka vagnen föreligger det föreligger dock ingen undersökningsplikt. Undersökningsplikten kan minskas i omfattning om säljaren har utfäst att vagnen ska vara fuktfri eller lämnat annat underlag som pekat i den riktningen, motsatsvis kan undersökningsplikten utökas om det funnits konkreta indikationer på fukt.

Konsekvensen av ej uppfylld undersökningsplikt är att köparen förlorar rätten att kräva säljaren med anledning av felet (läs mer om undersökningsplikt).

I rättsfallet från Högsta domstolen NJA 1996 s. 598 var det tal om två makar som bytt till sig en husbil. Makarna hade inte hjälp av besiktningsman vid undersökning av husbilen inför köpet. Det hade inte varit möjligt för makarna att enkelt se att det förelåg fuktskada – däremot hade en av makarna känt en mögellukt i husbilen som skulle kunna tyda på fuktskada. Det skulle kunna föranleda en utökad undersökningsplikt – men säljarens svar när samma maka tog upp sina farhågor var lugnande och närmast bagatelliserande. Som möjlig förklaring till lukten hänvisade säljaren till de omständigheter under vilka bilen förvarats under den förflutna vintern. Makarna ansågs ha uppfyllt sin undersökningsplikt och tilläts att häva avtalet. Rättsfallet visar samspelet mellan undersökningsplikten och uppgifter från säljaren.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om Juristbyrån Din Juridik.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i eventuell försäkring som kan täcka större delen av de juridiska kostnaderna.

– Rättsskyddsförsäkring

I en fordonsförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat försäkringen samma dag som du köpt fordonet täcker försäkringen normalt en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att fordonet var försäkrat på dagen för försäljning.

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget om att tillämpa rättsskydd. Läs mer om rättsskydd.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

 • Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.

  camilla warnborg Avatar camilla warnborg
  5 december 2023

  OK lätt kontakt,snabbt och precist!

  per grönlund Avatar per grönlund
  30 november 2023

  Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du... läs mer

  Carina Pettersson Avatar Carina Pettersson
  23 november 2023
 • Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. ... läs mer

  Johanna Lindkvist Avatar Johanna Lindkvist
  16 november 2023

  Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga! Precis som... läs mer

  Danne Rosengren Avatar Danne Rosengren
  16 november 2023

  Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!

  Anna W Avatar Anna W
  7 november 2023
 • Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!

  Abdinajib Ahmed Avatar Abdinajib Ahmed
  7 november 2023

  Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt... läs mer

  Fadi Tahan Avatar Fadi Tahan
  7 november 2023

  Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.

  Jan Falton Avatar Jan Falton
  7 oktober 2023