Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

– Allmänna reklamationsnämnden alternativ vid tvist med företag

Allmänna reklamationsnämnden (förkortat ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan privatpersoner och företag. Om du har en tvist med en bilhandlare eller ett annat företag kan du istället för att vända dig till jurist eller advokat och domstol alltså vända dig till nämnden. Fördelar med processen är att den är kostnadsfri och att den sker skriftligen.

Juristbyrån Din Juridik står bakom en särskild hemsida med information om allt som gäller ARN-processen.

– Nackdelar med processen

En uppföljning som gjordes av myndigheten 2020 visade att företagen i 76 % av fallen valde att följa ARN:s rekommendation. Av egna erfarenheter kan vi dock tyvärr konstatera att följsamheten är avsevärt lägre inom till exempel fordonsbranschen. Sannolikt beror detta på att det finns många mindre seriösa aktörer. Problemet med ARN är att processen tar tid och att den inte leder till en bindande dom som kan verkställas mot företaget. Även om du får rätt i ARN kan det beslut du får vara helt meningslöst. ARN är främst att rekommendera i tvist mot stora bilhandlare eller andra stora företag som kan förväntas följa nämndens rekommendationer för att inte få dålig PR.

– Praxis från ARN

Avgöranden i tidigare fall vid ARN, så kallad praxis, är inte bindande för domstolarna. Däremot är det ofta av intresse att studera praxis från ARN eftersom bedömningarna ofta faller ut lika. Det är trots allt jurister som åtminstone deltagit i bedömningarna vid ARN och det går därför att skapa sig kännedom om gällande rätt genom att ta del av tidigare avgöranden. I menyn till höger hittar du några nedslag i praxis från ARN (menyalternativen under och till höger om denna sida).

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du vanligtvis av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom skälig tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren, även om du väljer att gå till ARN istället för domstol. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita jurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar och fordon i allmänhet. Detta gör att vi har unik kompetens kring bilrelaterad juridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol. En dom i domstol är till skillnad från en rekommendation från ARN möjlig att driva igenom (verkställa) med tvång genom Kronofogdens försorg.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.