Fusk med skruvad/manipulerad mätarställning

Så kallad skruvad mätarställning/mätarskruvning har vid undersökningar visat sig vara vanligt förekommande. Manipulation av mätarställning går oftast till som så att ägaren till fordonet anlitar en utomstående som mot betalning programmerar in en lägre uppgiven körsträcka. Motivationen bakom fusket är uppenbar – en bil med ett lägre miltal betingar ett betydligt högre pris. Efter en rekond kanske det inte syns på bilen om den har gått 5000 eller 15000 mil. 

Har du köpt en bil och har du upptäckt mätarfusk på bilen? Funderar du på att kräva säljaren eller är du redan i tvist? Den här artikeln handlar om säljarens ansvar för ett fordon vars mätare är skruvad. Artikeln kan hjälpa dig att ta ställning till om du vill anlita en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring köp av fordon – köprätt.

Köp då Konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig

Konsumentköplagen 1990:932 gäller försäljning från näringsidkare till konsument vid köp av lösa saker (läs mer om gränsen för lagens tillämplighet). Lagen gäller alltså om du köper ett fordon från en bilhandlare/bilförsäljare eller annan yrkesmässig försäljare.

Köprättsligt fel

En förutsättning för att en köpare ska kunna åberopa ett fel mot en säljare att det faktiska felet också är ett köprättsligt fel. Avgörande för förekomsten av köprättsligt fel är vad som avtalats och de uppgifter som säljaren lämnat till köparen inför köpet, samt vad köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn till ålder, körsträcka och pris (läs mer). En köpare har normalt fog att förvänta sig att mätarställningen på ett fordon stämmer och i de fall mätarställningen inte stämmer, är fordonet därmed att betrakta som köprättsligt felaktigt.

Upplysningsplikt

En köpare som är konsument har ingen i lag föreskriven undersökningsplikt (läs mer). En säljare har däremot en upplysningsplikt mot konsumenten. Denne ska alltså ha uppgivit sådant som han känt till eller kan antas ha känt till för konsumenten innan köpet. Situationen med skruvad/manipulerad mätarställning har prövats av Allmänna reklamationsnämnden i ARN 2015-05586. I målet handlade det om en bil där säljaren upplysts om att mätarställningen var osäker och bilens körsträcka sattes inom citationstecken. Nämnden fann att en aktör som yrkesmässigt säljer begagnade bilar måste skaffa sig kunskap om en bil, särskilt när de vet att mätarställningen på ett fordon är osäkert. Underlåter bilhandlaren att skaffa sig sådan information kan han anses ha försummat sin upplysningsplikt. Nämnden fann därför i fallet att eftersom säljaren inte uppfyllt sin upplysningsplikt, var fordonet att betrakta som behäftad med ett fel som säljaren ansvarade för.

Vad händer om säljaren inte känt till fusket?

Huruvida säljaren inte känt till manipulationen av mätarställningen saknar i princip betydelse för frågan om fel som denne ansvarar för föreligger.

Köp då Köplagen (1990:931) är tillämplig

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av bilar mellan privatpersoner sinsemellan och mellan företag sinsemellan och då privatpersoner säljer till företag.

Köprättsligt fel

Som framgått i tidigare stycke är den första förutsättningen som gäller för att en köpare ska kunna åberopa ett fel mot en säljare att det faktiska felet också är ett köprättsligt fel. Avgörande för förekomsten av köprättsligt fel är vad som avtalats och de uppgifter som säljaren lämnat till köparen inför köpet, samt vad köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn till ålder, körsträcka och pris (läs mer).

En köpare har normalt rätt att förvänta sig att mätarställningen på ett fordon stämmer och i de fall mätarställningen inte stämmer, är fordonet därmed att betrakta som köprättsligt felaktigt.

En köpare har i princip ingen undersökningsplikt innan köpet annat än i de fall han faktiskt har undersökt fordonet (läs mer). Detta innebär att säljaren inte kan åberopa att köparen borde ha märkt den manipulerade mätarställningen och gå fri på den grunden. Tvärtom har säljaren en upplysningsplikt, som dock inte är lika långtgående som enligt konsumentköplagen (ovan). Köparen får dock inte åberopa sådana fel som han borde ha upptäckt vid faktiskt utförd undersökning, ett exempel skulle kunna vara om fel miltal är synligt direkt i bilens instrumentpanel.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i eventuell försäkring som kan täcka större delen av de juridiska kostnaderna.

– Rättsskyddsförsäkring

I en fordonsförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat försäkringen samma dag som du köpt fordonet täcker försäkringen normalt en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att fordonet var försäkrat på dagen för försäljning.

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget om att tillämpa rättsskydd. Läs mer om rättsskydd.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen om oss

 • Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.

  camilla warnborg Avatar camilla warnborg
  5 december 2023

  OK lätt kontakt,snabbt och precist!

  per grönlund Avatar per grönlund
  30 november 2023

  Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du... läs mer

  Carina Pettersson Avatar Carina Pettersson
  23 november 2023
 • Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. ... läs mer

  Johanna Lindkvist Avatar Johanna Lindkvist
  16 november 2023

  Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga! Precis som... läs mer

  Danne Rosengren Avatar Danne Rosengren
  16 november 2023

  Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!

  Anna W Avatar Anna W
  7 november 2023
 • Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!

  Abdinajib Ahmed Avatar Abdinajib Ahmed
  7 november 2023

  Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt... läs mer

  Fadi Tahan Avatar Fadi Tahan
  7 november 2023

  Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.

  Jan Falton Avatar Jan Falton
  7 oktober 2023