Ett av våra fall: Förstärkta laglottsskyddet 7 kap 4 § ÄB

Ett av våra fall: Förstärkta laglottsskyddet 7 kap 4 § ÄB Bakgrund Vi blev kontaktade av klienten som hade misstankar om att någonting inte stod rätt till i det förslag till arvskifte som lades framför henne. Klientens far hade avlidit tidigare och klienten var barnbarn och därmed bröstarvinge till farmor och farfar. Klienten hade även...

00januari 27, 2021februari 23, 2021

Arvsrätt vid adoption, insemination, fosterbarn och styvbarn

Arvsrätt vid adoption, insemination, fosterbarn och styvbarn Adoption, insemination Adopterade barn och inseminerade barn (om fadern har godkänt konstgjord befruktning) ärver på samma sätt som biologiska barn. Det kan dock ändå finnas anledning att skriva testamente. Läs mer om vad som händer utan testamente. Fosterbarn och styvbarn Fosterbarn eller, som det oftare kallas idag, familjehemsplacerade...

0maj 25, 2020juli 27, 2020

Vad händer utan testamente?

Vad händer utan testamente? Den legala arvsordningen Utan ett testamente styrs vart ditt arv ska gå av den så kallade legala arvsordningen. Den legala arvsordningen bestämmer hur ditt arv ska fördelas. Genom ett testamente kan delar av den legala arvsordningen sättas ur spel. Arvsklasser Enligt den legala arvsordningen delas släktingar till den avlidne in i olika...

0maj 25, 2020juli 27, 2020

Överlåtelseförbud fastighet

This is custom heading elementFörbud att överlåta fastighet I ditt testamente eller i ett gåvobrev kan du ange att en viss fastighet ska omfattas av överlåtelseförbud för din arvtagare eller gåvotagaren. Detta innebär att du förbjuder arvtagaren eller gåvotagaren från att sälja fastigheten under dennes livstid. Du kan även begränsa överlåtelseförbudet till en viss tid...

2april 22, 2020maj 6, 2021

The Sambo Law

The Swedish Sambo Law (Law on Cohabitation) What is a sambo? Sambos are two people that live together steadily in a couple relationship in a shared household. How is a sambo-relationship terminated? A sambo-relationship is terminated by one of the sambos moving out of the shared home (separate/separera). Joint home An accommodation bought by one...

0februari 21, 2020februari 9, 2021

Tolka testamente

This is custom heading elementHjälp med att tolka testamente Juristbyrån Din Juridik upprättar inte enbart avtal utan hanterar regelmässigt mål om arvstvister i domstol. Behöver du hjälp att tolka ditt eller annans testamente, alternativt hjälp med att försvara eller angripa ett testamente i domstol? Kontakta oss.

00februari 19, 2020april 22, 2020

Testamente med villkor om enskild egendom

This is custom heading elementEnskild egendom och giftorättsgods Giftorättsgods är sådan egendom som ska hälftendelas om ett äktenskap upphör genom ansökan om skilsmässa eller dödsfall. Giftorättsgods är som utgångspunkt all den egendom som makarna äger. Detta innebär att även erhållet arv som utgångspunkt hamnar inom kategorin giftorättsgods och måste delas vid skilsmässa Enskild egendom är...

0februari 19, 2020oktober 21, 2020

Testamentera till barn

This is custom heading elementFöräldrarna förvaltar Egendom som testamenteras till barn förvaltas som utgångspunkt av föräldrarna upp till 18 års ålder. Pengarna ska visserligen användas till sådant som gagnar barnet, men kontrollen av detta är i praktiken närmast obefintlig. Överförmyndarförvaltningens kontroll Om värdet på barnets tillgångar uppgår till över 8 prisbasbelopp (47 300 kr x 8...

0februari 19, 2020juli 27, 2020

Förvara testamente

Förvara testamente - hur? Förvara testamente i officiellt register Förvaring av testamente i Sverige kompliceras av att det inte finns något officiellt register för testamenten. Att ditt testamente förvaras säkert är dock helt avgörande för att det faktiskt kommer till användning. Av olika anledningar kan testamenten försvinna, ibland avsiktligt av arvinge som missgynnas av testamentet,...

1februari 19, 2020oktober 20, 2020

Testamente för sambos

This is custom heading elementSambo ärver inte Sambor har ingen arvsrätt enligt lagen (arvsordningen). Detta innebär att sambor inte ärver varandra som utgångspunkt. Ett känt fall där detta förhållande fick stora konsekvenser gällde kvarlåtenskapen efter den berömda författaren Stieg Larsson. Upprätta testamente För att din sambo ska ärva dig eller för att ni ska ärva...

0februari 18, 2020oktober 21, 2020