Fråga: Jag har just öppnat er tjänst för att skriva testamente online. De personer jag vill ska ärva mig är inte släktingar. Jag har idag ingen kännedom om deras personnummer. Är det nödvändigt att ha med detta för att testamentet ska bli giltigt?

 

Att just ha med personnummer för arvtagarna är inget krav för ett giltigt testamente. Däremot behöver arvtagarna kunna identifieras. Personnummer är det bästa och mest precisa sättet att identifiera en viss person. Vi rekommenderar därför att du ringer eller skickar e-post till Skatteverkets folkbokföringsenhet. Personnummer är offentliga uppgifter och kan begäras ut av envar. Det räcker att du har adress till den du vill begära ut personnummer för. Personen får inte reda på att uppgifterna begärts ut.

Skriv testamente

595-3495 kr

Besök vår sida för upprättande av testamente eller kontakta oss via menyn längst upp till höger.