Priser – vad kostar det att anlita en jurist?

JURIDISK RÅDGIVNING OCH OMBUDSARVODE

Priset för att ta hjälp av en kvalificerad jurist behöver inte vara högt. I de flesta ärenden ryms vårt arbete inom den så kallade rättskyddstaxan som täcker vårt timarvode till 75-80 % (självrisk på 20-25 %). Kontakta oss eller läs nedan så berättar vi mer om rättsskyddet i din hemförsäkring eller fordonsförsäkring.

 • Behovsanalys per telefon med jurist (15 minuter): GRATIS
 • Juridisk rådgivning per telefon (upp till 40 minuter): 1295 kr
 • Juridisk hjälp/rådgivning/ombudsarvode utöver detta: 1781 kr/timme inkl. moms för privatpersoner
 • Juridisk hjälp/rådgivning/ombudsarvode för företag: 1781 kr/timme exkl. moms
 • Självklart utnyttjar vi i tillämpliga fall möjligheten till rättshjälp enligt rättshjälpslagen samt eventuell rättsskyddsförsäkring som du innehar.
 • Vi förbehåller oss rätten att i tillämpliga fall begära förskott och att frånträda uppdraget om detta inte betalas.
 • För upprättande av avtal och familjerättsliga dokument tillämpar vi fasta priser. Till våra avtal.

Vill du använda rättsskyddsförsäkring?

– Observera krav på reklamation

Försäkringsbolagen kräver att det ska föreligga tvist mellan dig och motparten för att de ska aktivera rättsskyddskomponenten som du kan ha i din försäkring. Innebörden av begreppet tvist är att du har framställt krav eller skickat en reklamation som har bestridits av motparten.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida).

Prisexempel i ett enklare ärende som tar 5 timmar: Total kostnad: 8 905 kr. Försäkringsbolaget står för 7 004 kr och självrisken är 1 781 kr.

Den som vinner ett mål i domstol har rätt att få sina rättegångskostnader ersatta – i dessa fall betalar alltså motparten hela dina rättegångskostnader (förutsatt att denne inte är satt i konkurs).

Din försäkring kan täcka merparten av de juridiska kostnaderna (kr/timme)

 • Rättskyddsförsäkring
 • Självrisk

Kostnadsfri behovsanalys 15 minuter

0Kr
 • Juridisk konsultation
 • Via telefon

Timdebitering - rättskyddstaxa

1781KrPer timme
 • Juridisk konsultation
 • Juridisk rådgivning/Ombud
 • Domstolsförhandlingar
 • Ryms inom Rättsskyddstaxan
 • Upprättande av dokument
 • Personligt möte

Avtalsjuridik

Fast prisEngångsbetalning
 • Personlig kontakt med jurist
 • Arvskifte
 • Bouppteckning
 • Testamente
 • Gåvobrev
 • m.m.

Företagspaket

1750Kr (exkl. moms)Per månad
 • 10 timmar juridisk rådgivning/ombudsarbete
 • Kontakter med motpart enligt timantal
 • Tillgång till våra avtalsmallar - gratis
 • Inkassohantering - 40 kr/brev