Din Juridik är din allmänpraktiserande juristbyrå

Flexibilitet och lyhördhet för klienten är våra ledord

01. Problemet

Har du kört fast i ett juridiskt problem eller önskar du upprätta ett avtal? Funderar du på att anlita jurist/advokat? Juristbyrån innehar spetskompetens inom köprätt och familjerätt.

02. Ring/mejla oss

Vi ger dig 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon för att du ska kunna presentera ditt problem och för att vi ska kunna göra en behovsanalys.

03. Anlita oss

Efter att ha analyserat ditt behov av juridisk rådgivning erbjuder vi dig våra tjänster till ett fast pris eller en timtaxa beroende på omständigheterna i ditt fall.

04. Problemet löses

Vi företräder dig gentemot en eventuell motpart och alla kontakter går via oss – för att du ska kunna ägna dig åt annat än den energitjuv som en juridisk tvist kan innebära.

Vi blev jurister av en anledning

Vi som arbetar på Din Juridik är engagerade och stolta över att utföra ett högkvalitativt arbete för dig som klient och vi ser till att vi förtjänar ditt förtroende.

Rättsområden

Våra jurister

Om oss

Omdömen

Kontakta oss

Vanliga frågor

Experttjänster för dig som privatperson eller företag

Din Juridiks jurister har gedigen erfarenhet av civilrätten – det vill säga den juridik som behandlar rättsförhållandet mellan oss människor och mellan företag. Vi har även goda kunskaper inom den offentliga rätten som rör förhållandet mellan enskilda och staten. Med stöd i rättskällorna erbjuder vi expertkunskap inom civilrätt och offentlig rätt.

Vi tillhandahåller juridik till fast pris

Vår tjänst juridik till fast pris är utmärkt för dig som vill ha en expert som upprättar dina juridiska avtal. Tjänsten tillhandahåller inte någon simpel avtalsmall utan ett skräddarsytt och fullt juridiskt giltigt avtal som upprättas genom personlig kontakt med vår jurist. Tjänsten är perfekt för dig som till exempel ska upprätta testamente, skuldebrev eller gåvobrev.

Juridisk hjälp till dig som företagare i smidiga paketlösningar

Vi navigerar dig igenom och bort från juridiska fallgropar. Våra färdiga paket innehåller allt du behöver och är ett bra sätt att säkra upp din verksamhet juridiskt. Din Juridik innehar inkassotillstånd och i våra företagarpaket ingår alltid inkassohantering.

Rättsområden

Vad vi arbetar med

Båtjuridik

Båtjuridik kan sägas hamna under allmän juridik, men eftersom vi hanterar så många tvister kring fordon förtjänar det en egen kategori.

Biljuridik

Biljuridik kan sägas hamna under allmän juridik, men eftersom vi hanterar så många tvister kring fordon förtjänar det en egen kategori.

Allmän juridik

Vi behärskar många områden inom juridiken och med våra breda kontakter kan vi erbjuda dig experthjälp i de flesta juridiska områdena.

Fastighetsrätt och bostadsjuridik

Fastighetsrätten behandlar frågor om köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt, dolda fel, saneringstvister enligt miljöbalken och hyrestvister med mera.

Certifiering

sverigesjurbyrcert

Sveriges juridiska byråer

Branschorganisation

Sveriges juridiska byråer grundades 1995 och utövar bland annat tillsyn över anslutna juristbyråer.

Vanliga frågor

Bli informerad

Din Juridik har klienter i hela Sverige. Vi kommunicerar i de flesta ärendena med skriftväxling och telefonkontakt. Vi kan också upprätta ett videosamtal eller resa till dig för ett personligt möte, i dessa fall tillkommer i regel resekostnader. Du behöver alltså inte befinna dig i Stockholm för att anlita oss.

Vi lämnar fasta priser på upprättande av de flesta typer av avtal.

En jurist är expert på att lösa juridiska problem och innehar juristexamen från något av landets universitet. En jurist och en advokat har samma utbildning, den enda skillnaden är att en jurist inte är medlem av advokatsamfundet.

Att vara juridiskt ombud är ett uppdrag av personlig natur varför klienten, om denne inte längre har förtroende för sitt ombud, är berättigad till att byta ombud, som regel även under pågående rättegång.

Vi tillämpar Advokatsamfundets regler om tystnadsplikt som ingår i god advokatsed.

Omdömen

Kontakta oss

    Söker du efter ett lyhört och engagerat juridiskt ombud?

    Söker du efter ett lyhört och engagerat juridiskt ombud?