Allmän juridik

Allmän juridik

Allmän juridik

Din Juridik erbjuder expertrådgivning inom en rad juridiska områden. Nedan presenterar vi de rättsområden inom allmän juridik som vi oftast hanterar.

Skadeståndsrätten handlar om att reparera en skada som har skett på sak, person eller förmögenhet. Typexempel på skadeståndskrav är när någon av oaktsamhet orsakar skada på egendom, t.ex. en granne som olovligen hugger ned träd som visar sig stå på din tomt, oavsett om det är avsiktligt eller inte.

Vi hjälper dig som har juridiska problem gällande köp av en vara eller tjänst. Detta kan handla om att du har köpt en bil eller någon annan sak som blivit fel på eller att du betalat för en tjänst i form av till exempel en bohagsflytt eller en reparation där vissa saker gått sönder eller ej åtgärdats korrekt. Läs mer om allmän köprätt.

Vi har stor erfarenhet av juridiken kring bilar och bilaffärer.

Din Juridik innehar inkassotillstånd och vi ser till att du får betalt. Vi arbetar ofta med procentsatser i fordringstvister (krav på betalning) där vi bara tar betalt om du får betalt. Kontakta oss för mer information.

Vi hjälper dig mot myndigheterna och ser till att din röst blir hörd. När det gäller att strida mot en myndighet handlar det ofta om att ta fram detaljerat faktabaserat underlag. Vi har erfarenhet att tvista mot statliga myndigheter i en rad olika juridiska frågeställningar.

 

Ring oss för en gratis konsultation (15 min) 08-559 16 295

Du har alltid 15 minuter fri tid när du kontaktar oss första gången för att vi ska kunna analysera ditt behov av juridisk rådgivning. Vi återkommer sedan med förslag på hur vi kan få dig att nå framgång.