Fråga: Min mor har testamenterat 2 mkr till min avlidna systers barn. Har jag rätt till hälften av min mors tillgångar när hon dör även om det testamenterade beloppet på 2 mkr då är mer än hälften av tillgångarna i dödsboet?

 

Jag förmodar att det är du och din avlidna syster som är de enda barnen till er mor. Din avlidna systers barn träder in i samma arvsrättsliga situation som din syster skulle ha haft, genom den så kallade istadarätten (2 kap 1 § 2 stycket Ärvdabalken). Du och din systers barn har alltså samma arvsrätt efter din mor. Genom testamente kan arvsrätten inskränkas, men du har alltid rätt till laglott, laglotten är halva arvslotten (7 kap 1 § Ärvdabalken). Läs mer om laglott.

Eftersom din systers barn har samma arvsrätt är dennes arvslott utan testamente 50 % och din arvslott är 50 % (hälften). Genom testamente kan din arvsrätt inskränkas till 25 % av (en fjärdedel) kvarlåtenskapen (din laglott).

Vi kan som exempel anta att det t.ex. finns 3 mkr i boet efter din mor och 2 mkr har testamenterats till din systers barn. Din laglott är en fjärdedel av behållningen i boet, dvs. 750 000 kr. I detta exempel erhåller du 1 mkr och får således din laglott täckt.

Om det däremot bara finns 2,5 mkr i boet och 2 mkr har testamenterats till din systers barn blir situationen annorlunda. Din laglott är i denna situation 625 000 kr men det finns bara 500 000 kr kvar med avdrag för det som ska gå till din systers barn. I denna situation kränks din laglott och andelen till din systers barn kan du kräva att den jämkas och sätts ned med 125 000 kr som då räcker för att täcka din laglott.

Skriv testamente

595-3495 kr

Besök vår sida för upprättande av testamente eller kontakta oss via menyn längst upp till höger.