Vad är laglott?

Laglotten begränsar dina möjligheter att testamentera

Laglotten är en rätt som tillkommer bröstarvingar. Bröstarvingar är barn till dig, men även barnbarn kan inträda som bröstarvingar om ditt barn inte längre är i livet. Laglotten uppgår till halva arvslotten. Arvslotten är den andel barnet skulle ha ärvt utan testamente (enligt lagen). Detta innebär i ett praktiskt exempel att om du har två barn, ärver de utan ett testamente hälften (50 %) vardera. Laglotten uppgår i exemplet till 25 % vardera. Detta innebär, om du har bröstarvingar, att ditt utrymme för att testamentera är 50 % av din kvarlåtenskap.

Du kan testamentera hur du vill

Du kan testamentera utan hänsyn till laglotten. Testamentet blir gällande om inte bröstarvingen inom 6 månader från det att denne fått del av testamentet efter ditt frånfälle, klandrar testamentet i domstol. Detta innebär alltså att bröstarvingen måste göra en aktiv åtgärd för att omkullkasta testamentet. Du kan även ange en önskan i testamentet att ditt förordnande respekteras. Dessutom går det att införa olika incitament för att följa ditt förordnande och låta en efterlevande sitta kvar i “orubbat bo” (läs mer). Klicka på länken för att få hjälp att upprätta testamente.

Laglottskränkande gåva

Om du skänker bort så mycket av dina tillgångar medan du lever att det påverkar rätten till laglott, kan bröstarvinge under vissa omständigheter kräva ersättning i domstol av den som mottagit gåvan. Se mer information om 7 kap 4 § Ärvdabalken.

Få hjälp med att upprätta testamente

Besök vår särskilda sida för upprättande av testamente på länken nedan och boka in ett telefonmöte för upprättande av ditt testamente eller ring oss direkt: 08-559 16 295