Testamentera till barn

Föräldrarna förvaltar

Egendom som testamenteras till barn förvaltas som utgångspunkt av föräldrarna upp till 18 års ålder. Pengarna ska visserligen användas till sådant som gagnar barnet, men kontrollen av detta är i praktiken närmast obefintlig.

Överförmyndarförvaltningens kontroll

Om värdet på barnets tillgångar uppgår till över 8 prisbasbelopp (47 300 kr x 8 = 378 400 kr för 2020) ska förvaltningen kontrolleras av överförmyndarnämnden. Detta innebär att föräldrarna måste lämna redovisning till överförmyndarnämnden i den kommun familjen är bosatt i.

Du kan utse en särskild förvaltare

En särskild förvaltare är någon som har utsetts för att ta hand om barnets tillgångar till dess barnet har uppnått en av dig angiven ålder. Du bör utse någon du har stort förtroende för. Du kan utse en särskild förvaltare i ditt testamente. Klicka på länken för att få hjälp med att upprätta testamente.