Vad händer utan testamente?

Den legala arvsordningen

Utan ett testamente styrs vart ditt arv ska gå av den så kallade legala arvsordningen. Den legala arvsordningen bestämmer hur ditt arv ska fördelas. Genom ett testamente kan delar av den legala arvsordningen sättas ur spel.

Arvsklasser

Enligt den legala arvsordningen delas släktingar till den avlidne in i olika arvsklasser som styr vem som har rätt att få arv. Något förenklat kan detta förklaras med att nära släktingar ärver före de mindre nära, och att avlägsna släktingar eller vänner (obs även sambo) inte har någon arvsrätt alls. Vill man att en sambo eller en vän ska ärva, måste man alltså alltid skriva ett testamente. Bröstarvingar kan dock inte göras arvlösa ens genom testamente (läs mer om laglott).

Första, andra och tredje arvsklassen

I första arvsklassen ingår dina bröstarvingar (dina barn och deras barn). Om något av dina barn har avlidit ärver det barnets barn istället genom den så kallade istadarätten. Istadarätten innebär i detta fall att ett barnbarn eller barnbarnsbarn tar den plats som ditt barn annars skulle ha haft. Om det inte finns någon i första arvsklassen ärver någon i den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon (och syskons barn genom istadarätten). Om ingen finns i den andra arvsklassen ärver någon i den tredje arvsklassen. Den tredje arvsklassen inkluderar farföräldrar, mostrar med flera.

Allmänna arvsfonden

Om inga arvtagare finns enligt den legala arvsordningen och det inte heller finns något giltigt testamente, tillfaller tillgångarna efter den döde allmänna arvsfonden.

Sambo

Utan testamente saknar efterlevande sambo arvsrätt. Efterlevande sambo kan dock enligt andra regler som återfinns i sambolagen (2003:376) (lilla basbeloppsregeln) ha rätt att erhålla två prisbasbelopp om sambobodelning begärs. Regeln blir bara aktuell om den efterlevande sambon inte har en egen del i samboegendomen som uppgår till två prisbasbelopp.

Få hjälp med att upprätta ditt testamente

Är du osäker på om du behöver upprätta ett testamente eller hur ett testamente ska upprättas? Klicka på länken för att få hjälp med att upprätta testamente.