båtjuridik båtjurist

Båtjuridik – Jurist hjälper i tvist om båt med båthandlare eller privatperson

Köpt båt eller sålt båt? Segelbåt eller motorbåt? Har det uppkommit problem i båtaffären, eller är du redan i tvist? Då kan du behöva hjälp av en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring båten – båtjuridik. En sådan expert kan vi benämna en båtjurist. Vår jurist hjälper dig om du är på väg att hamna i tvist, eller redan är i tvist. Läs mer om hur du går till väga för att häva ett båtköp.

Du kan även behöva hjälp av jurist inför köpet eller försäljningen av en båt. Erfarenhetsmässigt handlar båtaffärer ofta om stora värden och ett bra avtal kan göra skillnaden mellan lugn eller en segsliten tvist.

– Jurist möjliggör snabb lösning

En tvist löses inte alltid genom att anlita en advokat eller jurist. Ett alternativt sätt att lösa tvist är till exempel via allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ofta väljer båthandlare dock att ignorera nämndens rekommendationer. Förfarandet kan inte användas när säljaren är en privatperson. Det underlättar att anlita en jurist innan en domstolstvist brutit ut. Att anlita jurist ger styrka till din argumentation. Ett sådant drag kan möjliggöra en förlikningslösning i tidigt skede.

Vi tar i ett första skede kontakt med din motpart och framför dina krav uppbackade av god juridisk argumentation. Det spelar ingen roll om motparten är en privatperson eller ett företag. Ofta är den första kontakten tillräcklig och tvisten kan lösas innan domstol. Om tvisten behöver tas i domstol leder en vinnande dom till ett tvingande rättesnöre för båtfirman eller säljaren.

Våra jurister är experter på juridiken kring båtar (båtjuridik)

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av båtar och fordon – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med båtverkstäder, båthandlare, försäkringsbolag och privatpersoner. Ofta bistår vi i tvister mellan båtsäljare och båtköpare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köp av båt och fordon. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din båt som du anser att säljaren av båten ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din båtförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en båtförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat båtförsäkringen samma dag som du köpt båten täcker försäkringen en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att båten var försäkrat på dagen för försäljning.

– Gör reklamation redan innan

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget. Läs mer om rättsskydd.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Lagen föreskriver ingen tvingande metod för att göra reklamation. Vanliga metoder är rekommenderat brev eller e-post. Det behöver av reklamationen endast framgå vilka fel du funnit på båten och att du avser att göra motparten ansvarig för felen. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara en kopia så att du kan bevisa att reklamation har skett.

Ett av våra fall

En kund köpte en begagnad båt av en båthandlare i norra Stockholm. Kort efter köpet visade det sig att det förelåg flera fel på båten. Felen var bland annat problem med överhettning av motorn.

Kunden försökte i närmare ett år förmå båtfirman att i första hand åtgärda de upptäckta felen. Eftersom båtfirman inte uppfyllde sin skyldighet att avhjälpa felen lät kunden Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) pröva ärendet och krävde där hävning av köpet. Nämnden ansåg att kunden hade rätt att få sina pengar tillbaka mot återlämnande av båten. Båthandlaren ignorerade ARN:s beslut.

– Smidig lösning av fallet

Kunden tog en tid senare kontakt med Juristbyrån Din Juridik. Vi krävde att båtfirman skulle återta den aktuella båten mot att vår klient skulle återfå köpeskillingen. Efter förhandlingar och tät korrespondens med företaget kunde fallet lösas och vår klient återfick köpeskillingen innan stämningsansökan behövde skickas till domstol.

– Låg kostnad

Den slutliga kostnaden för klienten blev endast cirka 3000 kr eftersom klientens rättsskyddsförsäkring betalade resten. Normalt står rättsskyddet för cirka 70 % av våra kostnader. Att klienten tog hjälp av jurist ledde i detta fall till en snabb lösning av tvisten. Det är vanligt förekommande att ärenden kan lösas i ett sådant tidigt skede.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din båtförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom båtrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Båtjuridik/fordonsrelaterad juridik

Experter på båtjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på båt- och fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer