båtjuridik båtjurist

Båtjuridik – Jurist hjälper i tvist om båt med båthandlare eller privatperson

Köpt båt eller sålt båt? Segelbåt eller motorbåt? Har det uppkommit problem i båtaffären, eller är du redan i tvist? Då kan du behöva hjälp av en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring båten – båtjuridik. En sådan expert kan vi benämna en båtjurist. Vår jurist hjälper dig om du är på väg att hamna i tvist, eller redan är i tvist. Läs mer om hur du går till väga för att häva ett båtköp.

Du kan även behöva hjälp av jurist inför köpet eller försäljningen av en båt. Erfarenhetsmässigt handlar båtaffärer ofta om stora värden och ett bra avtal kan göra skillnaden mellan lugna seglatser eller en stormig segsliten tvist.

– Jurist möjliggör snabb lösning

En tvist löses inte alltid genom att anlita en advokat eller jurist. Ett alternativt sätt att lösa tvist är till exempel via allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det förekommer dock ofta att båthandlare ignorerar nämndens rekommendationer. Förfarandet kan inte användas när säljaren är en privatperson. Det underlättar att anlita en jurist innan en domstolstvist brutit ut. Att anlita jurist ger styrka till din argumentation. Ett sådant drag kan möjliggöra en förlikningslösning i tidigt skede.

Vi tar i ett första skede kontakt med din motpart och framför dina krav uppbackade av god juridisk argumentation. Det spelar ingen roll om motparten är en privatperson eller ett företag. Ofta är den första kontakten tillräcklig och tvisten kan lösas innan domstol. Om tvisten behöver tas i domstol leder en vinnande dom till ett tvingande rättesnöre för båtfirman eller säljaren.

Våra jurister är experter på juridiken kring båtar (båtjuridik)

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av båtar och fordon – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med båtverkstäder, båthandlare, försäkringsbolag och privatpersoner. Ofta bistår vi i tvister mellan båtsäljare och båtköpare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köp av båt och fordon. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din båt som du anser att säljaren av båten ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättsskyddsmomentet i din båtförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en båtförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat båtförsäkringen samma dag som du köpt båten täcker försäkringen en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att båten var försäkrat på dagen för försäljning.

– Gör reklamation redan innan

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget. Läs mer om rättsskydd.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Lagen föreskriver ingen tvingande metod för att göra reklamation. Vanliga metoder är rekommenderat brev eller e-post. Det behöver av reklamationen endast framgå vilka fel du funnit på båten och att du avser att göra motparten ansvarig för felen. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara en kopia så att du kan bevisa att reklamation har skett.

Ett av våra fall

En kund köpte en begagnad båt av en båthandlare i norra Stockholm. Kort efter köpet visade det sig att det förelåg flera fel på båten. Felen var bland annat problem med överhettning av motorn.

Kunden försökte i närmare ett år förmå båtfirman att i första hand åtgärda de upptäckta felen. Eftersom båtfirman inte uppfyllde sin skyldighet att avhjälpa felen lät kunden Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) pröva ärendet och krävde där hävning av köpet. Nämnden ansåg att kunden hade rätt att få sina pengar tillbaka mot återlämnande av båten. Båthandlaren ignorerade ARN:s beslut.

– Smidig lösning av fallet

Kunden tog en tid senare kontakt med Juristbyrån Din Juridik. Vi krävde att båtfirman skulle återta den aktuella båten mot att vår klient skulle återfå köpeskillingen. Efter förhandlingar och tät korrespondens med företaget kunde fallet lösas och vår klient återfick köpeskillingen innan stämningsansökan behövde skickas till domstol.

– Låg kostnad

Den slutliga kostnaden för klienten blev låg eftersom klientens rättsskyddsförsäkring betalade större delen av kostnaden. Normalt står rättsskyddet för cirka 2/3-delar av våra kostnader. Att klienten tog hjälp av jurist ledde i detta fall till en snabb lösning av tvisten. Det är vanligt förekommande att ärenden kan lösas i ett sådant tidigt skede.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din båtförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom båtrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Båtjuridik/fordonsrelaterad juridik

Experter på båtjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på båt- och fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
31 recensioner
Hasse Khreis
Hasse Khreis
2023-02-20
Vill tacka Din juridik som verkligen löste mitt problem då bilhandlaren vägrade köpa tillbaka bilen, efter att din jurdik satt igång så dröjde det inte länge innan företaget valde och köpa tillbaka bilen. otroligt nöjd med agerandet samt bemötandet, kan inget annat än att ge Din jurudik en 5a.. tusen tack igen.MVH HNK BIL AB
Läs mer
Cen Rolfsson
Cen Rolfsson
2023-02-18
Proffsigt och sakkunnigt. Stöd genom hela processen. Kunde inte önska oss mer. Hittade online och helnöjd med valet.
Läs mer
Debbie Lewinter
Debbie Lewinter
2023-02-14
Tacksam för den hjälp jag fick av Markus på Juristbyrån Din Jurist. 10 månaders krångel med bilfirman slutade nu med att jag äntligen fick tillbaka pengarna för bilen.Kan varmt rekommendera!
Läs mer
Bulut Özkan
Bulut Özkan
2023-02-08
Tack för all hjälp. Glad att jag hittade er.
Läs mer
TheAlassio80
TheAlassio80
2023-01-23
Hade problem med en bilfirma och Marcus skötte ärendet med bravur! Förlikning och jag fick tillbaka mina pengar! Rekommenderas starkt!
Läs mer
Arber Jusufi
Arber Jusufi
2023-01-20
Rekommenderar starkt Din Juridik, Marcus löste mitt bilproblem på nolltid och jag fick köpet hävt.
Läs mer
Nelson Cornejo
Nelson Cornejo
2023-01-18
Läs mer
Norling
Norling
2022-12-15
Helt perfekt service! Snabbt bemötande och snabbt svar om Marcus kunde hjälpa mig eller ej. Vid problem med bilförsäljare som inte vill hjälpa till vid problem, ta kontakt med Din juridikMvh Kenny
Läs mer
lasse kurula
lasse kurula
2022-12-13
En stor fjäder i hatten till Marcus Palmberg. Även en hårdnackad bilskojare fick ge vika när MP fick reda ut om lagar och förordningar,snabb tydlig och ett trevligt bemötande, En solklar rekommendation. Lasse Kurula.
Läs mer
Ida Larzenius
Ida Larzenius
2022-12-06
Fick hjälp med ett bilärende som avslutades med förlikning. Vi fick tillbaka hela köpebeloppet för bilen samt självrisken för våra juristkostnader. Är mycket glad för att vi anlitade Din Juridik!
Läs mer