Praxis från allmänna reklamationsnämnden (ARN) kring oklara avtalsvillkor

– Den som utformar avtalet står risken för oklarhet

I ARN 2006-8628 hade en kund köpt en bil av en bilhandlare. Enligt ett avtalsvillkor skulle inbytesbilen kunna omvärderas av bilhandlaren om den körts mer än 200 mil efter avtalets undertecknande till dagen för leverans av det köpta fordonet. I fallet hade köparen kört bilen ca 300 mil. Frågan var om avtalsvillkoret innebar att en fri omvärdering fick göras eller om bilhandlaren var bunden av avtalet på ett sätt att det endast tillät ett avdrag om 2,50 kr/mil.

Avtalsvillkoret om omvärdering ansågs av nämnden otydligt utformat och kunde tolkas både som att en fri omvärdering fick göras i detta fall, men också att bilhandlaren var bunden av maxavdraget 2,50 kr/mil. Eftersom bilhandlaren utformade kontraktet fick denne stå risken för otydlighet och nämnden gick därmed på konsumentens linje att endast det mindre avdraget skulle få göras.

Om det inte kan utrönas vad ett avtals betydelse är när det finns två möjliga tolkningar kan alltså utfallet gå emot den som utformat kontraktet.

I ARN 2013-07949 jämkades ett avtal med hänsyn till 36 § Avtalslagen (1915:218) och ett avtalsvillkor lämnades utan avseende. I fallet hade bilhandlaren närmast “i smyg” med liten teckenstorlek fört in ett avtalsvillkor i köpeavtalet om att bilen såldes som ett reparationsobjekt medan det i annons och varudeklaration inte framgick något om det.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.