Vad gäller vid förmedlingsköp?

Förmedlingsköp är en typ av köp som ofta är aktuella vid försäljning till privatpersoner/konsumenter. Ett förmedlingsköp innebär att köpet på något sätt tillkommer genom, eller med hjälp av, en mellanhand (förmedlaren).

Konsumentköplagen gäller för köp av näringsidkare som gjorts av en privatperson för privat bruk. Konsumentköplagen innebär mer förmånliga regler för köparen än den allmänna köplagen. Men vad händer om säljaren är en privatperson och förmedlaren är en näringsidkare (till exempel en bilhandlare)? I den situation följer det av konsumentköplagen 1 kap 4 § att lagen gäller eftersom en näringsidkare förmedlat köpet.

När säljaren är en privatperson och förmedlaren är en näringsidkare får en köpande konsument alltså ett avsevärt starkare skydd än om köpet skett utan förmedlaren. Det följer även av konsumentköplagen 1 kap 4 § att köparen kan rikta krav både mot säljaren och förmedlaren och att dessa alltså svarar solidariskt.

När föreligger ett förmedlingsköp i konsumentköplagens mening?

 • Säljaren är en privatperson eller juridisk person som inte är näringsidkare (t.ex. ideell förening eller dödsbo)
 • Köparen är en privatperson som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet
 • Det har skett åtgärder av förmedlaren som anses utgöra förmedling. Det typiska förmedlingsfallet avser situationer där näringsidkaren uppträder som ombud för säljaren och alltså agerar i säljarens namn och för säljarens räkning. Men även utan att så är fallet kan en förmedlingssituation anses föreligga, om näringsidkaren på ett eller flera sätt aktivt har medverkat till försäljningen. Det kan vara t.ex. att näringsidkaren marknadsfört varan genom annonser eller på något annat sätt, visat varan på sitt försäljningsställe, ställt sitt kontraktsformulär till förfogande för avtalsskrivningen vid försäljningen, tagit emot betalningen och utfärdat kvitto eller levererat varan.
 • När det handlar om köp mellan näringsidkare som förmedlats av en mellanhand blir det däremot inte ett förmedlingsköp om inte mellanhanden har ingått avtal med köparen i eget namn.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor och utrustning i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

Ärlig bedömning av utsikterna i ert fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger er en rak och tydlig bedömning av era utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

 • Mitt ärende gällde en bilfirma som ej ville göra rätt för sig gällande en bil som var i betydligt sämre skick än utlovat. Marcus skötte i princip allt med ärendet... läs mer

  Kim Zanoni Avatar Kim Zanoni
  11 augusti 2023

  Bästa juristbyrån när det gäller tvist med bilhandlare. Vi fick vara pengar tilbacka för bil och lite extra. 100% lätt rekommenderat.

  Paweł Jerzycki Avatar Paweł Jerzycki
  11 augusti 2023

  Marcus var kunnig, korrekt, tillgänglig, engagerad och mycket hjälpsam.

  Christel Olsson Avatar Christel Olsson
  28 juli 2023
 • Duktiga och hjälpsama tack för hjälpen

  Mario Martinovic Avatar Mario Martinovic
  21 juli 2023

  Fick bra rådgivning av Marcus för hur jag skall gå vidare i mitt ärende gällande hävning av båtköp.

  Paco Matta Roos Avatar Paco Matta Roos
  21 juli 2023

  Fick en väldigt bra och professionell hjälp och med Marcus hjälp hittade vi en förlikning med bilfirman som köpte tillbaka min bil. Stort tack!!!!

  Mikael Wennerström Avatar Mikael Wennerström
  18 juni 2023
 • Fint bemötande! Lätta att få kontakt med och snabb feedback! Rekomenderar!

  annica boström Avatar annica boström
  18 juni 2023

  Kan varmt rekommendera Din jurist för att lösa tvist. De är snabba och sakliga, och bra resultat!

  inger eriksson Avatar inger eriksson
  18 maj 2023

  Proffsigt och sakkunnigt. Stöd genom hela processen. Kunde inte önska oss mer. Hittade online och helnöjd med valet.

  Cen Rolfsson Avatar Cen Rolfsson
  18 februari 2023