Har du köpt eller sålt båt i befintligt skick?

Är du säljare eller köpare av en båt, motorbåt eller segelbåt, som sålts i befintligt skick? Har du fått ett krav på återköp/hävning av köp av köparen eller vill du rikta ett sådant mot säljaren? Det är en vanlig missuppfattning att det är omöjligt att kräva något av säljaren om en båt har sålts i befintligt skick. I denna artikel går vi igenom när en köpare, trots ett villkor om befintligt skick, kan åberopa ett fel.  

– Det bör framgå av köpeavtalet att båten har sålts i befintligt skick

Det förekommer att en säljare anger på ett kvitto att en båt eller en bil har sålts i befintligt skick. Om kvittot är upprättat efter betalning har erlagts utgör villkoret egentligen inte avtalsinnehåll. Ett villkor om befintligt skick bör framgå direkt av köpeavtalet för att det med säkerhet ska anses gälla.

– Vad gäller normalt vid fel på köpt båt?

Huruvida säljaren ska ansvara för ett fel som köparen har upptäckt handlar mycket om vad köparen kan förvänta sig beträffande båten. Är det fråga om en nästan ny båt kan köparen ha högt ställda förväntningar. Är det fråga om en motorbåt eller segelbåt från 70-talet kan köparen normalt ha små förväntningar på den köpta båten om det inte framgått att båten renoverats helt eller delvis.

  • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en båthandlare
  • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en privatperson

– Vad innebär ett villkor om befintligt skick för köparens möjligheter att rikta krav mot säljaren (privatperson)?

Vid köp av privatpersoner är det köplagen som gäller. Ett villkor om att en båt säljs i befintligt skick i dessa sammanhang innebär att köparen inte kan ha lika höga förväntningar på båtens kondition som utan villkoret. Det inskränker därmed köparens möjligheter att göra gällande säljarens felansvar.

Som framgår av 19 § Köplag (1990:931) kan en båt som sålts i befintligt skick, eller med annat allmänt förbehåll ändå anses felaktig under vissa förutsättningar:

  • Båten stämmer inte överens med uppgifter som säljaren lämnat före köpet och underlåtenheten kan anses ha inverkat på köpet, eller
  • Säljaren har underlåtit att upplysa om ett väsentligt förhållande som han måste ha känt till och köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om detta förhållande, eller
  • Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Den sista punkten ovan innebär att om det är tal om allvarliga fel som gör att båten är betydligt mindre värd än vad köparen har erlagt i betalning, kan köparen kräva att säljaren kompenserar honom. Notera att köplagen är dispositiv. Om det exempelvis har angivits i köpeavtalet att 19 § köplag inte ska tillämpas, gäller detta. Det kan också framgå av köpeavtalet att säljaren friskrivit sig för specifika delar såsom “inget ansvar för fel i motor och skrov över vattenlinjen” – då gäller sannolikt detta, eftersom det inte är ett allmänt förbehåll.

– Vad innebär ett villkor om befintligt skick för köparens möjligheter att rikta krav mot säljaren (båthandlare)?

Om säljaren är en båthandlare/båtfirma, dvs. näringsidkare, och du köper båten i egenskap av konsument gäller konsumentköplagen.

Köp från och med 1 maj 2022

För avtal om köp som ingåtts efter 1 maj 2022 gäller den nya konsumentköplagen (2022:260). Enligt den nya lagen är svepande allmänna förbehåll så som befintligt skick inte möjliga och har ingen påverkan på felbedömningen.

Köp innan 1 maj 2022

För avtal om köp som ingåtts innan 1 maj 2022 gäller den gamla konsumentköplagen (1990:932). Konsumentköplagen är tvingande, det innebär att säljaren inte i köpavtalet kan friskriva sig från ansvar vid allmänna förbehåll. Enligt 17 § konsumentköplag (1990:932) räcker det med att båten kan anses vara i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta vid köpet.

Medan det enligt köplagen måste handla om en betydande skillnad mellan båtens faktiska skick och det köparen med fog kunnat förväntat sig, räcker det alltså att båten är sämre än vad du med fog kunnat förutsätta vid köp av båthandlare.

Vid köp där den gamla konsumentköplagen gäller kan en uppgift om befintligt skick i viss mån dock sänka köparens befogade förutsättningar om varans kvalité och förbehållet kan därmed ha en viss påverkan.

Våra jurister är experter på juridiken kring båtar

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av båtar och fordon – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med båtverkstäder, båthandlare, försäkringsbolag och privatpersoner. Ofta bistår vi i tvister mellan båtsäljare och båtköpare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köp av båt och fordon. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din båt som du anser att säljaren av båten ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din båtförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en båtförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat båtförsäkringen samma dag som du köpt båten täcker försäkringen en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att båten var försäkrat på dagen för försäljning.

– Gör reklamation redan innan

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget. Läs mer om rättsskydd.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Lagen föreskriver ingen tvingande metod för att göra reklamation. Vanliga metoder är rekommenderat brev eller e-post. Det behöver av reklamationen endast framgå vilka fel du funnit på båten och att du avser att göra motparten ansvarig för felen. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara en kopia så att du kan bevisa att reklamation har skett.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din båtförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom båtrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Båtjuridik/fordonsrelaterad juridik

Experter på båtjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på båt- och fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

UTMÄRKT
44 recensioner
Abdinajib Ahmed
Abdinajib Ahmed
2023-10-12
Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!
Läs mer
Fadi Tahan
Fadi Tahan
2023-10-11
Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt ärende Marcus tack för all hjälp smidigt och snabbt.
Läs mer
Jan Falton
Jan Falton
2023-09-14
Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.
Läs mer
Christopher Nilsson
Christopher Nilsson
2023-08-31
Fick all den hjälp jag behövde av Marcus för att förmå bilförsäljaren att köpa tillbaka bilen. Kan varmt rekommendera.
Läs mer
Fredrik Brolin
Fredrik Brolin
2023-08-30
Under min tvist med Kamux AB gällande en bil med dolda fel så anlitade jag Marcus som agerade ombud åt mig i tvisten. Marcus var ett exemplariskt stöd under hela processen och gav mig råd, åsikter, tog fram de dokument som behövdes samt skötte allt juridiskt arbete mot Kamux och domstolen. Som tur var så slapp vi en tvist i rätten och tack vare Marcus så kunde jag häva köpet och lämna tillbaka bilen. Marcus har stor erfarenhet av bilhandlare som leker mobbare i sandlådan så jag kan med gott samvete rekommendera denna Juristbyrå om ni har en tvist med en bilhandlare! Det är värt det!
Läs mer
Kim Zanoni
Kim Zanoni
2023-08-09
Mitt ärende gällde en bilfirma som ej ville göra rätt för sig gällande en bil som var i betydligt sämre skick än utlovat. Marcus skötte i princip allt med ärendet när han fick tillgång till det och var till stor hjälp genom hela processen. Efter en långdragen process köpte bilfirman tillbaka bilen. Rekommenderar starkt Marcus Palmberg som jurist om ni har ärenden kring konsumentköplagen och bilköp.
Läs mer
Paweł Jerzycki
Paweł Jerzycki
2023-08-09
Bästa juristbyrån när det gäller tvist med bilhandlare. Vi fick vara pengar tilbacka för bil och lite extra. 100% lätt rekommenderat.
Läs mer
Christel Olsson
Christel Olsson
2023-07-26
Marcus var kunnig, korrekt, tillgänglig, engagerad och mycket hjälpsam.
Läs mer
Mario Martinovic
Mario Martinovic
2023-07-20
Duktiga och hjälpsama tack för hjälpen
Läs mer
Paco Matta Roos
Paco Matta Roos
2023-07-19
Fick bra rådgivning av Marcus för hur jag skall gå vidare i mitt ärende gällande hävning av båtköp.
Läs mer