Fel vid köp av byggnadstillbehör och möbler – Jurist hjälper i tvist mellan köpare och säljare

Byggnadstillbehör kan vara av många olika slag. Viktiga inköp kan handla om uppvärmningssystem, värme- och kylsystem. Har du till exempel köpt eller sålt en värmepump, luftvärmepump, vattenvärmepump, värmepanna, pelletspanna, oljepanna, bergvärmepump, jordvärmepump, solceller, kylaggregat, luftkonditionering, centraldammsugare, garageport, som har ett konstruktionsfel eller annat fel? Byggnadstillbehör kan även vara sådana saker som ytterdörrar, fönster eller vitvaror så som spis/ugn, kyl/frys, tvättmaskin, torkskåp.

Det kan även handla om att du har köpt ett fastighetstillbehör så som en atterfallsstuga/friggebod eller annan stuga när dessa levereras som färdiga hus att brukas som komplement till bostadshuset.

Har du köpt eller sålt någonting ovan eller något liknade? Har det uppkommit problem i affären, eller är du redan i tvist? Då kan du behöva hjälp av en jurist eller advokat som är expert på juridiken kring köp av så kallad lös egendom – köprätt.

Vår jurist hjälper dig både om du är på väg att hamna i tvist, eller redan är i tvist.

– Konsumentköp

Vid köp mellan näringsidkare och konsument, gäller Konsumentköplagen 2022:260. Lagen innebär ett stärkt skydd för köparen jämfört med vad som gäller i annat fall. Lagen är tvingande till förmån för konsument. Om konsumenten har köpt en vara över internet från en näringsidkare i annat land gäller dock lagen endast om näringsidkaren särskilt riktar sig mot Sverige genom att t.ex. tillhandahålla en webbsida på svenska. I annat fall gäller det landets lagstiftning där säljaren är belägen, i regel det landets konsumentköplag.

– Köp mellan näringsidkare och privatpersoner eller mellan privatpersoner

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner sinsemellan och mellan företag sinsemellan. Lagen innehåller inte samma skydd för köparen som konsumentköplagen, utan är mer balanserad mellan köpare och säljare. Till skillnad från konsumentköplagen är köplagen inte tvingande och avtalsparterna kan avtala om annat än det som står i lagen. Vid internationella köp över till exempel internet gäller inte köplagen (se nästa stycke).

– Internationella köp mellan näringsidkare

Vid internationella köp av varor mellan näringsidkare, dvs. där köpare och säljare är belägna i olika länder, kan parterna i avtal välja vilket lands lag som ska tillämpas. Annars tillämpas oftast Lag (1987:822) om internationella köp CISG (läs mer).

– Jurist möjliggör snabb lösning

En tvist löses inte alltid genom att anlita en advokat eller jurist. Ett alternativt sätt att lösa tvist är till exempel via allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det handlar om ett konsumentköp. Ofta väljer näringsidkare dock att ignorera nämndens rekommendationer. Förfarandet kan inte heller användas när säljaren är en privatperson eller mellan näringsidkare. Det underlättar att anlita en jurist innan en domstolstvist brutit ut. Att anlita jurist ger styrka till din argumentation. Ett sådant drag kan möjliggöra en förlikningslösning i tidigt skede.

Vi tar i ett första skede kontakt med din motpart och framför dina krav uppbackade av god juridisk argumentation. Det spelar ingen roll om motparten är en privatperson eller ett företag. Ofta är den första kontakten tillräcklig och tvisten kan lösas innan domstol. Om tvisten behöver tas i domstol leder en vinnande dom till ett tvingande rättesnöre för bilfirman.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med handlare så som VVS-företag, entreprenadfirmor, maskinförsäljare, försäkringsbolag och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till avhjälpande, hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en hemförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud med avdrag för självrisk.

– Gör reklamation redan innan

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget. Läs mer om rättsskydd.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Lagen föreskriver ingen tvingande metod för att göra reklamation. Vanliga metoder är rekommenderat brev eller e-post. Det behöver av reklamationen endast framgå vilka fel du funnit på fordonet och att du avser att göra motparten ansvarig för felen. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara en kopia så att du kan bevisa att reklamation har skett.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
51 recensioner
camilla warnborg
camilla warnborg
2023-12-05
Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.
Läs mer
per grönlund
per grönlund
2023-11-27
OK lätt kontakt,snabbt och precist!
Läs mer
Carina Pettersson
Carina Pettersson
2023-11-21
Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du vänder dig hit när du behöver juristhjälp.
Läs mer
Johanna Lindkvist
Johanna Lindkvist
2023-11-16
Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. Marcus har från första kontakt alltid funnits tillgänglig med snabb återkoppling och han har var varit ett stort stöd under hela processen.
Läs mer
Danne Rosengren
Danne Rosengren
2023-11-14
Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga!Precis som Fredrik Brolin har recenserat så hade även vi problem med ett bilköp med kass Kamkedja , fick också prata med en Marcus som hjälpte oss efter att vi Vunnit i ARN och bilhandlaren slutat svara på våra mail och samtal. Med hjälp av Marcus så blev det ett lyckligt slut för vår del! Rekommenderar starkt!! Tack så mycket!!
Läs mer
Anna W
Anna W
2023-10-23
Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!
Läs mer
Abdinajib Ahmed
Abdinajib Ahmed
2023-10-12
Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!
Läs mer
Fadi Tahan
Fadi Tahan
2023-10-11
Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt ärende Marcus tack för all hjälp smidigt och snabbt.
Läs mer
Jan Falton
Jan Falton
2023-09-14
Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.
Läs mer