Fel på bil

Fel på bil – det här kan du göra om du köpt en bil med dolda fel

Att omedelbart efter ett bilköp drabbas av fel på bilen är inget som gör någon glad. I regel utgår man som köpare från att man har gjort ett bra köp och åtminstone har köpt en fungerande bil – inte att man har köpt en bil med fel. Fel som mycket väl kan ha varit dolda vid köpet. Dina rättigheter som köpare beror på omständigheterna och om du köpt bilen som privatperson av en bilhandlare, eller av en annan privatperson. Den här artikeln hjälper dig att ta reda på dina rättigheter.

Köp av bilhandlare, bilhall

 

Köp av en bilhandlare

Vid köp av en bilhandlare som privatperson är det konsumentköplagen (2022:260) som avgör om du har rätt att kräva bilhandlaren på grund av fel på bilen. Lagen omfattar både nya och begagnade bilar eller andra fordon. När du klagar på en vara heter det att du reklamerar. Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera ett fel på en bil inom tre år från att du tog emot bilen.

Vilka fel på bilen ansvarar bilhandlaren för?

En bilhandlare ansvarar inte för alla fel fel på bilen som visar sig inom tre år från köpet, utan för vissa typer av fel.

Bilhandlaren ansvarar alltid för att bilen stämmer överens med det ni har kommit överens om och de uppgifter som bilhandlaren och anställda säljare har lämnat innan köpet, till exempel i en annons på internet. Säljaren kan inte friskriva sig för felskrivningar eller liknande i annons. Säljaren ansvarar även om han undanhållit information om fel på bilen som han måste antas ha känt till.

Bilhandlaren ansvarar även för att bilen i det stora hela motsvarar en likvärdig bil vad gäller kvalité och hållbarhet. Är det en relativt ny bil du har köpt kanske bilhandlaren ansvarar för nästan samtliga fel på bilen som kan komma att visa sig i anslutning till köpet, medan om det är en äldre bil har du som köpare att räkna med att det kan finnas viss förslitning. En sådan normal förslitning är inget som säljaren ansvarar för om inte säljaren lämnat särskild uppgift om att komponenten som visat sig vara i dåligt skick ska vara i gott skick. Köper du en fungerande bil ska du dock inte behöva göra omfattande reparationer så som att byta en motor eller växellåda några veckor efter köpet.

En bil som köps av en bilhandlare ska alltid vara trafiksäker om det inte tydligt och separat godkänts att bilen sålts som en skrotbil eller renoveringsobjekt av särskilt angivna orsaker och priset motsvarar detta. Att bilen har sålts med villkor om “befintligt skick” eller liknande, utan precisering, påverkar inte din rätt att kräva säljaren på grund av fel på bilen. Har du fått fel på bilen som gör att bilen är en trafikfara, vilket visas genom en bilbesiktning, faller dessa fel därför alltid under bilhandlarens ansvar.

Bilhandlaren ansvar endast för fel på bilen som utgör så kallade ursprungsfel. Detta innebär att bilhandlaren ansvarar för dolda fel, eller i vart fall fel som skulle kunna varit dolda vid köpet. Ursprungsfel är fel som fanns då du tog emot bilen. För fel på bilen som visar sig inom två år från att du tog emot bilen finns ett antagande om att felen fanns då du tog emot den. Efter två år måste du bevisa att fel fanns vid köpet. Tvåårsregeln ska inte misstas för en garanti, men det är upp till bilhandlaren att bevisa att bilen var felfri vid köpet för att undgå ansvar inom de första två åren. Bilhandlarens möjlighet att undgå ansvar ökar med tiden från köpet, medan det är mycket svårt i närtid till köpet. Säljarens egna varudeklaration räcker inte som bevis för att bilen var felfri vid köpet.

Vilka krav kan jag ställa på bilhandlaren på grund av fel på bilen?

I första hand kan du ställa krav på bilhandlaren att avhjälpa, det vill säga reparera felet, utan kostnad för dig. Om bilhandlaren inte tar sitt ansvar, eller misslyckas med reparationer, kan du ha rätt att häva köpet. En annan påföljd om bilhandlaren inte tagit sitt ansvar kan vara att begära prisavdrag motsvarande felets betydelse eller skadestånd för utgifter du haft på grund av felet, till exempel en kostnad du haft för att åtgärda fel på bilen på en verkstad du själv anlitat.

Köp av privatperson, handskak

Köp av en privatperson eller företag till företag

Vid privatköp, det vill säga köp av en privatperson som privatperson, eller mellan företag, är det köplagen (1990:931) som avgör om du har rätt att kräva säljaren på grund av fel på bilen. Lagen omfattar både nya och begagnade bilar eller andra fordon. När du klagar på en vara heter det att du reklamerar. Enligt köplagen har du rätt att reklamera ett fel på en bil inom två år från att du tog emot bilen.

Vilka fel på bilen ansvarar säljaren för?

Enligt köplagen ansvarar säljaren för att bilen stämmer överens med det ni har kommit överens om och de uppgifter som säljaren har lämnat innan köpet, till exempel i en annons på internetsidor så som Blocket. Säljaren kan inte friskriva sig för felskrivningar eller liknande i annons. Säljaren ansvarar även om han undanhållit viktig information om fel på bilen som han måste antas ha känt till.

Säljaren ansvarar även för att bilen i det stora hela motsvarar en likvärdig bil vad gäller kvalité och hållbarhet. Är det en relativt ny bil du har köpt kanske säljaren ansvarar för nästan samtliga fel på bilen som kan visa sig i anslutning till köpet, medan om det är en äldre bil har du som köpare att räkna med att det kan finns förslitning. En sådan normal förslitning är inget som säljaren ansvarar för om inte säljaren lämnat särskild uppgift om att komponenten som visat sig vara i dåligt skick ska vara i gott skick. Köper du en fungerande bil ska du dock inte behöva göra omfattande reparationer så som att byta en motor eller växellåda några veckor efter köpet (om felet fanns vid köpet).

Om bilen har sålts med villkor om “befintligt skick” eller liknande, gör det inte att det är omöjligt att kräva säljaren. Ribban höjs för att kräva säljaren med anledning av fel på bilen, men säljaren ansvarar ändå för uppgifter som han lämnat inför köpet, samt om han undanhållit fel på bilen som han måste antas ha känt till och om bilen är i mycket sämre skick än vad du har betalt för. Om du köpt en bil som skulle vara fungerande för 100 000 kr som det visar sig behöver repareras genom ett motorbyte för 80 000 kr är det ett exempel på att bilen är i mycket sämre skick än vad du kunde räkna med sett till priset.

Säljaren ansvar endast för fel på bilen som utgör så kallade ursprungsfel. Ursprungsfel är fel som har sin grund innan den så kallade risken för varan gick över på dig, normalt då du tog emot bilen. Ett fel kan, trots att det fanns innan köpet, visa sig först senare. Det räcker alltså att grunden till felet förelåg vid riskens övergång. Du måste bevisa att fel på bilen förelåg vid riskens övergång, eller i vart fall att det är mer sannolikt att fel förelåg, än att det inte gjorde det. Du kan normalt få hjälp av en auktoriserad bilverkstad eller specialist på aktuell komponent med ett utlåtande, som kan avgöra när i tiden ett fel uppkommit. Säljaren ansvarar alltså enligt köplagen endast för fel på bilen som varit dolda vid köpet. I en del fall går det inte att avgöra när ett fel har uppkommit. I sådana fall ansvarar säljaren inte för felet på bilen om han inte lämnat en garanti.

Det finns en undersökningsplikt vid köp av en privatperson eller mellan företag. Undersökningsplikten utgår från vad du med dina kunskaper borde ha upptäckt. En normal köpare förväntas inte ha kunskaper som en bilmekaniker, utan undersökningsplikten begränsar sig i sådana fall till mer uppenbara fel.

Vilka krav kan jag ställa på en privatperson på grund av fel på bilen?

I första hand kan du ställa krav på säljaren att avhjälpa felet, det vill säga reparera felet, utan kostnad för dig. Om säljaren inte tar sitt ansvar, eller misslyckas med reparationer, kan du ha rätt att häva köpet. En annan påföljd om säljaren inte tagit sitt ansvar kan vara att begära prisavdrag motsvarande felets betydelse, eller skadestånd för utgifter du haft på grund av felet, till exempel en kostnad du haft för att åtgärda fel på bilen på en verkstad som du själv anlitat.

Vad ska jag göra om jag anser att säljaren ansvarar för fel på bilen?

Det första du ska göra är att reklamera felet på bilen till säljaren. Att reklamera innebär att du framför klagomål på bilen till säljaren och att du anser att säljaren ansvar för felen. Du bör även ange vilken åtgärd du önskar av säljaren. En reklamation ska ske skyndsamt efter att du upptäckt fel.

Om säljaren sagt nej/bestridit din reklamation eller inte svarat och du efter att ha läst denna guide anser att du har grund för ditt krav, bör du ta kontakt med oss på Juristbyrån Din Juridik. Vi driver som en av våra huvudinriktningar fall som rör bilar och tvister mellan köpare och säljare. Våra jurister har särskilda kunskaper om tekniska frågor och juridiken kring köp och försäljning av bilar – köprätt.

I de allra flesta fall finns rättsskydd i bilförsäkring (minst halvförsäkring) som kan täcka större delen av kostnaderna för att anlita oss. Läs mer om priser och rättsskydd.

Sammanfattning

Säljarens ansvar för fel på bilen varierar beroende på om säljare och köpare är konsumenter eller näringsidkare, vilket styr tillämplig lag. Då konsumentköplagen är tillämplig är det normalt enklare att kräva säljaren, medan det i fall där köplagen är tillämplig kan krävas mer omfattande bevisning.

Oavsett vilken lag som är tillämplig ska i normalfallet felet på bilen vara allvarligare än normalt slitage. När det gäller fall där köplagen är tillämplig behöver köparen bevisa att fel fanns vid köpet och felet får inte ha varit enkelt upptäcktbart för köparen.

Om säljaren ansvarar för felet har han i första hand rätt att reparera bilen. I andra hand kan du, om förutsättningarna är för handen, kräva att få häva köpet eller göra ett avdrag på priset. Du har rätt till skadestånd för nödvändiga utgifter du drabbats av med anledning av fel på bilen.

Om du har upptäckt ett fel ska du klaga på bilen till säljaren genom att reklamera inom snar tid från det att du upptäckt felet. Om säljaren sagt nej till ditt krav kan Juristbyrån Din Juridik hjälpa dig att driva ditt krav. Läs mer om priser eller kontakta oss.

Kontakta oss

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

Läs vad våra tidigare klienter säger om oss

 • Mitt ärende gällde en bilfirma som ej ville göra rätt för sig gällande en bil som var i betydligt sämre skick än utlovat. Marcus skötte i princip allt med ärendet... läs mer

  Kim Zanoni Avatar Kim Zanoni
  11 augusti 2023

  Bästa juristbyrån när det gäller tvist med bilhandlare. Vi fick vara pengar tilbacka för bil och lite extra. 100% lätt rekommenderat.

  Paweł Jerzycki Avatar Paweł Jerzycki
  11 augusti 2023

  Marcus var kunnig, korrekt, tillgänglig, engagerad och mycket hjälpsam.

  Christel Olsson Avatar Christel Olsson
  28 juli 2023
 • Duktiga och hjälpsama tack för hjälpen

  Mario Martinovic Avatar Mario Martinovic
  21 juli 2023

  Fick bra rådgivning av Marcus för hur jag skall gå vidare i mitt ärende gällande hävning av båtköp.

  Paco Matta Roos Avatar Paco Matta Roos
  21 juli 2023

  Fick en väldigt bra och professionell hjälp och med Marcus hjälp hittade vi en förlikning med bilfirman som köpte tillbaka min bil. Stort tack!!!!

  Mikael Wennerström Avatar Mikael Wennerström
  18 juni 2023
 • Fint bemötande! Lätta att få kontakt med och snabb feedback! Rekomenderar!

  annica boström Avatar annica boström
  18 juni 2023

  Kan varmt rekommendera Din jurist för att lösa tvist. De är snabba och sakliga, och bra resultat!

  inger eriksson Avatar inger eriksson
  18 maj 2023

  Proffsigt och sakkunnigt. Stöd genom hela processen. Kunde inte önska oss mer. Hittade online och helnöjd med valet.

  Cen Rolfsson Avatar Cen Rolfsson
  18 februari 2023