Reklamera maskin – köpt maskin med fel?

Guide steg för steg – Så här gör du för att reklamera maskinköpet

 

Steg 1

Steg 1 efter att ett fel har upptäckts på en maskin som företaget har köpt är att klaga till säljaren. På juridiskt språk heter det att du reklamerar fel i varan. En reklamation innebär att du berättar för säljaren vilka fel du har upptäckt och att du anser att säljaren av maskinen ansvarar för felen. Det är inte tillräckligt att endast i allmänna ordalag klaga på maskinen, ange därför vilken åtgärd du önskar av säljaren.

Du bör sätta ut en svarstid i reklamationen – 14 dagar kan vara lämpligt i normalfallet vad gäller komplicerade varor.

Det är viktigt att du reklamerar på ett sätt som är läsbart i efterhand för att kunna bevisa att reklamation har skett. Det enklaste är vanligtvis att skicka ett e-postmeddelande till säljarens uppgivna e-postadress. Det kan i vissa situationer vara bättre att skicka ett rekommenderat brev. Att reklamera endast per telefon rekommenderas inte.

Tänk på att reklamation ska ske inom skälig tid från det att fel har upptäckts. Det innebär att ingen tid bör ödslas – reklamera istället direkt till säljaren.

Läs mer om vilka fel som anses vara fel i juridisk mening på maskiner.

Steg 2

Om säljaren vägrar godta din reklamation, eller inte vidtar någon åtgärd, är det dags att dokumentera felen på maskinen genom att låta en oberoende tekniker eller besiktningsman felsöka och skriva ett utlåtande. Desto mer specialiserad och etablerad den aktör som felsöker maskinen är på aktuellt område, desto tyngre väger utlåtandet. På detta sätt kan du bevisa att det faktiskt är fel på maskinen och vad felen konkret innebär. Du får normalt även ett underlag angående reparationskostnaden. Underlaget hjälper dig att avgöra om du bör gå vidare med en juridisk process genom att anlita jurist/advokat. Det kan vara en god idé att skicka utlåtandet till säljaren som ett sista försök att göra upp i godo.

OBS: Vidta inga åtgärder som går utöver felsökning, t.ex. reparationsåtgärder, innan det står helt klart att säljaren fått full kännedom om fel och tydligt avböjt möjligheten att åtgärda fel.

Steg 3

Om du trots att du utrett felet och tillställt säljaren dokumentation på felet/felsökning inte når en uppgörelse med säljaren, kan du ta hjälp av jurist/advokat. Juristbyrån Din Juridik är experter på köprättsliga och tekniska tvister och kan hjälpa ert företag med ert ärende.

Kravet bör uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp (26 750 kr för år 2023). Om ditt företag omfattas av rättsskyddsförsäkring gör vi anmälan dit och försäkringen täcker då normalt övervägande delen av arvodet. Läs mer om priser eller kontakta oss.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor och utrustning i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

Ärlig bedömning av utsikterna i ert fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger er en rak och tydlig bedömning av era utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Vad våra kunder säger

 • Mitt ärende gällde en bilfirma som ej ville göra rätt för sig gällande en bil som var i betydligt sämre skick än utlovat. Marcus skötte i princip allt med ärendet... läs mer

  Kim Zanoni Avatar Kim Zanoni
  11 augusti 2023

  Bästa juristbyrån när det gäller tvist med bilhandlare. Vi fick vara pengar tilbacka för bil och lite extra. 100% lätt rekommenderat.

  Paweł Jerzycki Avatar Paweł Jerzycki
  11 augusti 2023

  Marcus var kunnig, korrekt, tillgänglig, engagerad och mycket hjälpsam.

  Christel Olsson Avatar Christel Olsson
  28 juli 2023
 • Duktiga och hjälpsama tack för hjälpen

  Mario Martinovic Avatar Mario Martinovic
  21 juli 2023

  Fick bra rådgivning av Marcus för hur jag skall gå vidare i mitt ärende gällande hävning av båtköp.

  Paco Matta Roos Avatar Paco Matta Roos
  21 juli 2023

  Fick en väldigt bra och professionell hjälp och med Marcus hjälp hittade vi en förlikning med bilfirman som köpte tillbaka min bil. Stort tack!!!!

  Mikael Wennerström Avatar Mikael Wennerström
  18 juni 2023
 • Fint bemötande! Lätta att få kontakt med och snabb feedback! Rekomenderar!

  annica boström Avatar annica boström
  18 juni 2023

  Kan varmt rekommendera Din jurist för att lösa tvist. De är snabba och sakliga, och bra resultat!

  inger eriksson Avatar inger eriksson
  18 maj 2023

  Proffsigt och sakkunnigt. Stöd genom hela processen. Kunde inte önska oss mer. Hittade online och helnöjd med valet.

  Cen Rolfsson Avatar Cen Rolfsson
  18 februari 2023