Praxis från allmänna reklamationsnämnden (ARN) kring handpenning

– Handpenning kan, utan förverkandeklausul i avtal, ej förverkas om affären inte blir av

I ARN 2016-10780 var det tal om en privatperson som betalade handpenning på 5000 kr till en bilhandlare. Någon affär kom dock inte till stånd. Bilhandlaren kunde inte bevisa att avtal ingåtts om att handpenningen vid utebliven affär skulle förverkas. Nämnden uttalade att det är bilhandlaren som har bevisbördan för kostnader som orsakats denne till följd av en avbeställning av köparen

– Handpenning normalt förskottsbetalning

Ett avtal om handpenning anses normalt endast innebära att handpenningen utgör en förskottsbetalning. I sådana fall har köparen rätt att få tillbaka handpenningen om köpet avbeställs med avdrag för säljarens särskilda kostnader.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.