Reklamera köp av båt

– Reklamation innebär att du klagar till säljaren av båten eller båthandlaren

Ordet reklamation kommer ursprungligen från latin och innebär “att protestera mot”. Att protestera är just vad en reklamation innebär. En reklamation innebär att du upplyser säljaren eller båtfirman om ett fel och att du meddelar att du anser att säljaren eller båthandlaren ansvarar för felet. Du kan även ange att du vill att säljaren ska återköpa båten (häva köpet) eller att du vill ha prisavdrag.

  • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en båthandlare
  • Läs mer om när fel anses föreligga vid köp av en privatperson

– Tre eller två års reklamationsrätt

Om du köper båt av en båtfirma har du tre års reklamationsrätt. Köper du båt av en privatperson har du rätt att reklamera fel inom två år från köpet.

– Reklamation måste ske inom skälig tid från upptäckten av ett fel

Även om du har tre års reklamationsrätt måste reklamation måste ske inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Detta innebär inte att du måste reklamera samma dag eftersom det kan ingå i skälig tid att tillåta tid för undersökning av felet. När det gäller köp av båthandlare/företag i egenskap av konsument innebär konsumentköplagens regler att reklamation som lämnas inom två månader från upptäckten av ett fel, alltid ska anses vara inlämnad i rätt tid.

Om reklamation inte görs inom skälig tid från upptäckten av ett fel förlorar köparen rätten att göra gällande felet mot säljaren.

– Endast ursprungliga fel

Endast sådana fel som kan bevisas ha funnits senast vid köptillfället kan säljaren göras ansvarig för. Det räcker dock att kärnan till felet fanns innan överlåtelsen, även om felet visar sig senare.

– Bevislättnad vid köp av båthandlare för fel inom 6 månader/två år

Vid köp av en båthandlare innebär 20 a § konsumentköplagen att fel som upptäcks inom 6 månader från köpet ska anses ha funnits innan överlåtelsen om inte annat bevisas av säljaren. De få undantagen från säljarens ansvar i dessa fall är när felet kan antas ha orsakats av köparens onormala brukande eller vanvård.

I och med den nya konsumentköplagen gäller för avtal om köp som ingåtts 1 maj 2022 eller senare att vad som nyss sagts gäller två år istället för sex månader från köpet – en avsevärd förlängning.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du båtförsäkring samma dag som du köpte båten? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Anlita en båtjurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar båtar och fordon. Detta gör att vi har unik kompetens kring båtjuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din båtförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom båtrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Båtjuridik/fordonsrelaterad juridik

Experter på båtjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på båt- och fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.