Biljuridik jurist bilaffär

Biljuridik – Jurist hjälper i tvist om bilköp med bilhandlare eller privatperson

Köpt bil eller sålt bil? Har det uppkommit problem i bilaffären, eller är du redan i tvist? Då kan du behöva hjälp av en jurist som är expert på juridiken kring bilen. En sådan expert kan vi benämna en biljurist eller fordonsjurist.

Vår jurist hjälper dig vare sig du är köpare eller säljare och om du är på väg att hamna i tvist, eller redan är i tvist. Du kan även läsa mer om hur du som köpare går till väga för att häva ett bilköp.

– Jurist möjliggör snabb lösning

En tvist löses inte alltid genom att anlita en advokat eller jurist. Ett alternativt sätt att lösa tvisten är till exempel via allmänna reklamationsnämnden (ARN). I en stor del av fallen väljer bilhandlare dock att ignorera nämndens rekommendationer eftersom nämndens beslut inte är bindande. Förfarandet kan inte heller användas när säljaren är en privatperson, eller köparen är ett företag. Det underlättar att anlita en jurist innan en domstolstvist brutit ut. Att anlita jurist ger styrka till din argumentation. Ett sådant drag kan möjliggöra en förlikningslösning i tidigt skede.

Vi tar i ett första skede kontakt med din motpart och framför dina krav uppbackade av god juridisk argumentation. Det spelar ingen roll om motparten är en privatperson eller ett företag. Ofta är den första kontakten tillräcklig och tvisten kan lösas innan domstol. Om tvisten behöver tas i domstol leder en fördelaktig dom till ett tvingande rättesnöre för bilfirman eller säljaren.

Våra jurister är experter på juridiken kring bilen

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av bilar och fordon i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilverkstäder, bilhandlare, försäkringsbolag och privatpersoner. Ofta bistår vi i tvister mellan bilsäljare och bilköpare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köp av bil och övriga fordon. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en bilförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud. Om du tecknat bilförsäkringen samma dag som du köpt bilen täcker försäkringen en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att fordonet var försäkrat på dagen för försäljning.

– Gör reklamation redan innan

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget. Läs mer om rättsskydd.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Lagen föreskriver ingen tvingande metod för att göra reklamation. Vanliga metoder är rekommenderat brev eller e-post. Det behöver av reklamationen endast framgå vilka fel du funnit på fordonet och att du avser att göra motparten ansvarig för felen. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara underlag som kan bevisa att reklamation har skett.

Ett av våra fall

En kund köpte en bil på en bilfirma i södra Stockholm. Kort efter köpet visade det sig att det förelåg flera fel på bilen. Felen var bl.a. trasig fyrhjulsdrift och en förfalskad servicebok enligt vilken viktiga servicedelar skulle varit utbytta.

Kunden försökte i närmare ett år förmå bilfirman att i första hand åtgärda de upptäckta felen. Eftersom bilfirman inte uppfyllde sin skyldighet att avhjälpa felen lät kunden Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) pröva ärendet. Nämnden ansåg att kunden hade rätt att få sina pengar tillbaka mot återlämnande av bilen. Bilfirman ignorerade ARN:s beslut.

– Smidig lösning av fallet

Kunden tog en tid senare kontakt med Juristbyrån Din Juridik. Vi krävde att bilfirman skulle återta den aktuella bilen mot att vår klient skulle återfå köpeskillingen. Efter förhandlingar och tät korrespondens med bilfirman kunde fallet lösas och vår klient återfick köpeskillingen innan stämningsansökan behövde skickas till domstol.

– Låg kostnad

Den slutliga kostnaden för klienten blev endast cirka 4000 kr eftersom klientens rättsskyddsförsäkring betalade resten. Normalt står rättsskyddet för cirka 60 % av våra kostnader. Att klienten tog hjälp av jurist ledde i detta fall till en snabb lösning av tvisten. Det är vanligt förekommande att ärenden kan lösas i ett sådant tidigt skede.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din bilförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

Läs vad våra klienter säger om oss (klicka på Google-ikonen för fler recensioner)

 • 5 star review  Mycket proffsig och snabb hjälp att hjälpa en bilhandlare förstå lagen. Stark rekommendation!

  thumb Per Ottosson
  9 juli 2022

  5 star review  Mycket bra hjälp !

  thumb marcus fjeldstad
  31 maj 2022

  5 star review  Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik... Läs mer

  thumb Tommy Lokander
  30 maj 2022

  5 star review  
  Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!

  thumb Ola Gräsberg
  2 februari 2022
 • 5 star review  
  Fick snabb och professionell vägledning.

  thumb Isse
  2 februari 2022

  5 star review  
  Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt,... Läs mer

  thumb Per Karnbrink
  2 januari 2022