Konsumentköplagen bil

Du som privatperson som köper en bil av en bilhandlare är skyddad av konsumentköplagens regler. Lagen innebär ett starkare skydd för dig som köpare än i andra fall. Konsumentköplagen ger ett bra skydd vid ett bilköp, men den skyddar inte i alla situationer. Läs den här guiden och ta reda på vilka rättigheter du har med stöd i konsumentköplagen.

 

När gäller konsumentköplagen vid köp av bil?

Konsumentköplagen gäller då säljaren är näringsidkare och köparen är konsument. Detta innebär att säljaren ska ha sålt bilen yrkesmässigt, medan du ska ha köpt bilen för privata ändamål för att lagen ska gälla för ditt bilköp. Lagens regler är tvingande och gäller oavsett vad som står i ert köpekontrakt – det är en av anledningarna till att lagen ger ett starkt skydd för dig som köpare.

Enligt konsumentköplagen har du rätt att klaga på en bil inom tre år från köpet. Säljaren ansvarar dock inte för alla fel som visar sig inom treårsgränsen, felet ska i regel gå utöver normalt slitage och vara ett så kallat ursprungsfel – fel som har sin grund i bilens skick vid köpet. För fel som visar sig inom två år från köpet finns ett antagande om att sådana fel utgör ursprungsfel – tvåårsregeln. Det är enligt konsumentköplagen upp till bilhandlaren att bevisa att bilen var felfri vid köpet under tvåårsperioden. Möjligheten för bilhandlaren att undgå ansvar för fel som inträffar i närtid till köpet är normalt liten.

Är det viktigt att ha en garanti vid köp av begagnad bil?

Konsumentköplagens regler gäller på bilköpet oavsett om du fått med en garanti vid köpet eller inte. Garanti är ett frivilligt åtagande som skärper säljarens ansvar. Att ha en garanti är bra, men det är viktigt att noga studera vad garantin omfattar innan du betalar extra för den.

Den så kallade tvåårsregeln i konsumentköplagen som redogjorts för ovan, ska inte misstas för en garanti. För att tvåårsregeln ska vara tillämplig måste det åtminstone vara möjligt att fel fanns vid köpet och det är möjligt för säljaren om han har tillräcklig bevisning att motbevisa tvåårsregeln och undgå ansvar. Finns det en garanti ansvarar säljaren för alla fel som inträffar i det avseende garantin gäller, under hela garantiperioden. Säljaren kan endast undgå ansvar om han kan bevisa att det är du som har orsakat felet genom vårdslöshet eller ovarsam användning. Läs mer om garantier.

Det är vanligt förekommande att bilhandlaren vill sälja en extragaranti i samarbete med något bilgarantiföretag. Dessa garantivillkor bör noga studeras så att de ger ett mervärde jämfört med konsumentköplagens regler. Särskilt kortare garantier under ett par veckor, eller någon månad, saknar i regel värde för dig som köpare.

Vilka rättigheter ger konsumentköplagen vid fel på bilen?

Konsumentköplagen ger rätt att i första hand kräva att bilhandlaren åtgärdar fel på bilen som han ansvarar för och i andra hand, om han inte tar sitt ansvar och felet är tillräckligt allvarligt, att häva bilköpet.

Av vilken bilhandlare är det bäst att köpa bil?

Det är bra att köpa en bil från en MRF-ansluten bilhandlare. MRF står för Motorbranschens riksförbund. Även om priset på MRF-anslutna handlares bilar kan vara något högre, är det många gånger en god idé att välja en bil som säljs av en MRF-handlare. Fördelen med MRF är att de följer rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om hur en tvist ska lösas.

Har du däremot vänt dig mot en handlare som inte är MRF-ansluten finns det ingenting som säger att handlaren kommer att följa ARN. Statistiken visar att de ofta ignorerar nämndens rekommendationer. Då behöver du i stället, om bilhandlaren inte tar sitt ansvar, i regel vända dig till en advokat eller jurist vid problem – till exempel Juristbyrån Din Juridik. Vi kan hjälpa dig att få ett bindande domstolsbeslut mot bilhandlaren.

Behöver jag ett köpekontrakt för att skyddas av konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller för alla bilköp, oavsett om du har ett köpekontrakt eller inte. Avgörande för att konsumentköplagen ska tillämpas på bilköpet är som ovan sagt att säljaren är bilhandlare och du som köpare är privatperson. Det behöver också handla om ett köp och inte till exempel leasing. Ett avtal om köp kan ingås formlöst, till exempel muntligen eller via SMS, e-post, eller på andra sätt.

Du bör dock alltid se till att få med ett köpekontrakt så att det är tydligt vad du och bilhandlaren kommit överens om, vilket underlättar vid åberopande av konsumentköplagens rättigheter. Det är även bra att kräva att bilhandlaren upprättar en varudeklaration vid köpet, för att visa vad du kan förvänta dig om bilens skick.

Kan jag avbeställa en bil enligt konsumentköplagen?

Konsumentköplagen ger rätt att avbeställa köp av en bil om bilen inte har levererats. Du blir dock skyldig att ersätta bilhandlaren för de kostnader som bilhandlaren får i samband med avbeställningen.

Vilket skydd ger konsumentköplagen vid köp av privatperson?

Vid köp av privatperson gäller inte konsumentköplagens regler. Du är dock skyddad av köplagens regler om du inte har avtalat bort dessa i avtalet med säljaren. Läs mer om vilka möjligheter du har att kräva en privatperson med anledning av fel på bilen.

Hur kan jag ta tillvara på mina rättigheter enligt konsumentköplagen mot bilhandlaren?

I första hand ska du klaga på varan till säljaren och meddela att du funnit fel som du anser att bilhandlaren ansvarar för. Om bilhandlaren inte tar sitt ansvar kan du ta hjälp av Juristbyrån Din Juridik för att driva ditt krav mot säljaren. I regel har du i bilförsäkringen rätt till rättsskydd som kan täcka större delen av de juridiska kostnaderna för att anlita oss. Läs mer om priser eller kontakta oss.

Kontakta oss

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

Läs vad våra tidigare klienter säger om oss

 • Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.

  camilla warnborg Avatar camilla warnborg
  5 december 2023

  OK lätt kontakt,snabbt och precist!

  per grönlund Avatar per grönlund
  30 november 2023

  Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du... läs mer

  Carina Pettersson Avatar Carina Pettersson
  23 november 2023
 • Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. ... läs mer

  Johanna Lindkvist Avatar Johanna Lindkvist
  16 november 2023

  Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga! Precis som... läs mer

  Danne Rosengren Avatar Danne Rosengren
  16 november 2023

  Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!

  Anna W Avatar Anna W
  7 november 2023
 • Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!

  Abdinajib Ahmed Avatar Abdinajib Ahmed
  7 november 2023

  Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt... läs mer

  Fadi Tahan Avatar Fadi Tahan
  7 november 2023

  Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.

  Jan Falton Avatar Jan Falton
  7 oktober 2023