Fel i tjänst – fel vid köp av tjänster mellan företag/näringsidkare

Ett köp kan antingen handla om ett köp av en vara eller köp av en tjänst. Sammanfattningsvis kan man säga att varor är fysiska produkter som kan köpas och säljas, medan tjänster är immateriella prestationer eller arbete som utförs för att möta behov eller önskemål hos andra.

I den här artikeln beskrivs köp av tjänster mellan företag/näringsidkare och vi förklarar hur ditt företag kan få hjälp av jurist/advokat om det blivit fel i en tjänst. Artikeln gäller även tjänster som privatpersoner köper av företag/näringsidkare, som inte regleras av konsumenttjänstlagen (främst så kallade immateriella tjänster = arbete som inte handlar om arbete på fysisk egendom, utan huvudsakligen består i tillhandahållande av kunskap, idéer, expertis eller kreativitet. Detsamma gäller även för sjukvårdstjänster och veterinärtjänster.).

Tjänster mellan företag/näringsidkare kan vara av de mest skilda slag. Tjänsterna kan bestå i allt från till exempel bokföringstjänster och juridisk rådgivning till förvaringstjänster, bearbetning, skapande av dataprogram eller webbsidor, entreprenader, eller andra projekt.

Vilka regler gäller för köp av tjänster mellan företag/näringsidkare?

Köp av tjänster och fel på tjänster i avtal mellan företag regleras inte direkt av köplagen, som är fallet vid köp av varor.

I princip råder fullständig avtalsfrihet mellan företag när det gäller tjänster. Detta leder ofta till detaljerade avtal, allmänna villkor och standardavtal, som reglerar tjänstens innehåll och utförande.

Köp av tjänster mellan företag regleras, i den mån det inte följer av avtalet, främst av allmänna avtalsrättsliga och skadeståndsrättsliga principer. Ibland görs så kallade analogier till bestämmelser i köplagen, i de fall den aktuella bestämmelsen ger uttryck för någon allmän avtalsrättslig princip. Samma sak gäller för analogier till konsumenttjänstlagen, som gäller tjänster utförda för konsumenter – eftersom lagen har vissa konsumentskyddande aspekter kan dock lagen inte i sin helhet anses ge uttryck för allmänna principer som gäller mellan näringsidkare.

I vissa fall kan tidigare handelsbruk mellan parterna eller sedvänja i branschen anses vara gällande mellan parterna. Att köp av tjänster mellan näringsidkare inte är lagreglerat i Sverige innebär en osäkerhet och innebär att det är desto viktigare för avtalsparterna att komma överens om villkor och ansvarsfördelning redan i avtalet när det gäller köp av tjänster.

Vad innebär kravet på fackmässighet i utförandet av tjänster?

I konsumenttjänstlagen, som endast gäller i förhållande mellan företag och konsumenter, anges att tjänster ska utföras fackmässigt. Lagen ger i det här fallet uttryck för en allmän avtalsrättslig princip – vilket innebär att kravet på fackmässighet även gäller för tjänster mellan företag.

Kravet på fackmässighet för kommersiella tjänster innebär att tjänsterna ska utföras på ett professionellt och kompetent sätt, med den kunskap och erfarenhet som rimligen kan förväntas av en kvalificerad utförare inom det relevanta yrkesområdet. Det är en generell lägsta standard som kan variera beroende på typen av tjänst och bransch.

När ett företag/näringsidkare erbjuder kommersiella tjänster förväntas de uppfylla vissa krav för att betraktas som fackmässiga. Det innebär att näringsidkaren till exempel bör:

1. Ha den nödvändiga kompetensen: Utföraren bör ha den kunskap, kompetens och expertis som krävs för att tillhandahålla tjänsten. Det kan inkludera utbildning, yrkeserfarenhet och eventuell certifiering inom det relevanta området.

2. Utföra tjänsten med rimlig noggrannhet: Tjänsten bör utföras med rimlig noggrannhet, i enlighet med de överenskomna specifikationerna och standarderna som förväntas inom branschen.

3. Följa gällande regler och föreskrifter: Utföraren bör följa alla tillämpliga lagar, förordningar och branschspecifika regler som är relevanta för tjänsten.

4. Tillhandahålla god service: Utföraren bör ha en professionell attityd, vara tillgänglig för kommunikation med kunden, ge relevant och korrekt information samt hantera eventuella klagomål eller frågor på ett lämpligt sätt.

Det är viktigt att notera att kravet på fackmässighet utgör en slags lägsta standard och innebär inte en garanti för ett perfekt resultat. Hur stora krav som kan ställas på tjänsteleverantören får också i viss mån ställas i relation till priset för tjänsten.

Om en utförare inte uppfyller kraven på fackmässighet kan det vara ett avtalsbrott och kunden kan ha rätt till rättelse, skadestånd eller andra rättsliga påföljder beroende på omständigheterna och avtalets villkor.

Vad göra när det uppstår fel i tjänst?

När det mellan företag uppstår något som beställaren av tjänsten uppfattar som ett fel på tjänsten, är det första steget för att avgöra tjänsteleverantörens ansvar att granska avtalet mellan parterna. Avtalet kan innehålla bestämmelser om kvalitetskrav, leveranstider, eventuella garantier eller andra villkor som reglerar parternas ansvar vid felaktiga tjänster.

Om avtalet inte innehåller tillräckliga bestämmelser, kan allmänna avtalsrättsliga principer tillämpas för att reda ut parternas rättigheter och skyldigheter – huvudsakligen det ovan beskrivna kravet på fackmässighetet i utförandet.

Då fel i en kommersiell tjänst uppdagats bör du till exempel vidta följande åtgärder:

1. Kontakta tjänsteleverantören och reklamera tjänsten: Ta kontakt med tjänsteleverantören så snart som möjligt och informera dem om felet eller bristen i tjänsten. Det finns ett krav på skyndsam reklamation från att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet i tjänsten. Du bör reklamera skriftligt – företrädesvis antingen via e-post eller rekommenderat brev, så att kommunikationen dokumenteras.

Var tydlig och specifik när du beskriver felet eller bristen i tjänsten. Förklara vad som inte har uppfyllts enligt avtalet, eller vad som har utförts bristfälligt. Det kan vara användbart att bifoga eventuellt relevanta bevis, såsom fotografier eller annan dokumentation.

Förklara vilken åtgärd du förväntar dig av tjänsteleverantören för att korrigera felet eller bristen. Det kan vara reparation, göra om tjänsten, prisavdrag eller på annat sätt bli kompenserad för ekonomisk skada. Be tjänsteleverantören att svara skriftligt på din reklamation. Detta hjälper till att skapa dokumentation som senare kan vara viktig.

2. Utredningsprocess: Om tjänsteleverantören inte omedelbart åtgärdar felet eller bristen eller om ni inte kan nå en överenskommelse, kan det vara nödvändigt att inleda en utredningsprocess. Det kan involvera att samla in bevis, samråda med experter eller att involvera en oberoende tredje part, till exempel en jurist/advokat eller annan rådgivare.

3. Rättsliga åtgärder: Om du inte kan lösa tvisten genom förhandlingar eller utredning kan det vara nödvändigt att överväga rättsliga åtgärder. Det kan innebära att din jurist/advokat lämnar in en stämningsansökan till domstol för att kräva skadestånd eller andra rättsliga påföljder.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor och tjänster i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister mellan företag, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

 • Kunde inte fått en bättre Jurist. Så hjälpsam och alltid tillgänglig. Hans hjälp var ovärderlig. Kan varmt rekommendera denna juristfirma.

  camilla warnborg Avatar camilla warnborg
  5 december 2023

  OK lätt kontakt,snabbt och precist!

  per grönlund Avatar per grönlund
  30 november 2023

  Strålande arbete av Marcus. Satte sig väldigt bra in i ärendet som gällde ett bilköp av en bilfirma i Stockholm som visade sig vara riktiga bilskojare. Rekommenderar varmt att du... läs mer

  Carina Pettersson Avatar Carina Pettersson
  23 november 2023
 • Marcus hjälpte oss med att häva ett bilköp genom förlikning med bilfirman. Vi ville undvika en tvist i domstol då det kan bli en utdragen process med oviss utgång. ... läs mer

  Johanna Lindkvist Avatar Johanna Lindkvist
  16 november 2023

  Hade det inte varit för er så hade vi gett upp även när vi visste att vi hade rätten på vår sida, så fruktansvärt duktiga och kunniga! Precis som... läs mer

  Danne Rosengren Avatar Danne Rosengren
  16 november 2023

  Marcus är supertrevlig, effektiv och mycket professionell. Rekommenderar varmt!

  Anna W Avatar Anna W
  7 november 2023
 • Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!

  Abdinajib Ahmed Avatar Abdinajib Ahmed
  7 november 2023

  Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt... läs mer

  Fadi Tahan Avatar Fadi Tahan
  7 november 2023

  Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.

  Jan Falton Avatar Jan Falton
  7 oktober 2023