Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt

Familjerätten omfattar den juridik som är närmast oss själva – ung som gammal. Din Juridik har gedigen kunskap inom familjerätt och företräder regelmässigt klienter i arvstvister. Ofta kan det handla om att klandra ett testamente eller begära ut laglott.

Vill du upprätta ett familjerättsligt avtal såsom ett äktenskapsförord, samboavtal eller testamente? Gå till våra avtal.

Att ta hand om det praktiska efter att en nära anhörig har dött kan tära på krafterna. Vi hjälper dig med de juridiska efterverkningarna. Vi upprättar bouppteckning, eventuell bodelning och förrättar arvskifte.

Om det råder tvist mellan dig och en annan arvinge, till exempel i fråga om den avlidnes testamente eller gåvor, kan du anlita oss som ombud. Vanliga frågor är frågor om testamentes giltighet, förstärkta laglottskyddet i 7 kap 4 § Ärvdabalken, förskott på arv och efterarvsrelaterade frågeställningar.

Vi hjälper dig upprätta äktenskapsförord, gåvobrev mellan makar, registrering hos Skatteverket, bodelning under bestående äktenskap med mera. Ska du skilja dig eller har du skiljt dig utför vi bodelning och bistår dig i processen.

Ett gåvobrev är en handling som liksom ett köpekontrakt utvisar att någonting har bytt ägare. Skillnaden är att det för att gåva ska föreligga inte utgår någon ersättning, eller endast en mindre ersättning. Hur stor ersättningen kan vara för att det fortfarande ska vara tal om en gåva varierar med marknadsvärdet på fastigheten eller den övriga egendomen – vi kan hjälpa dig med beräkningen, såväl som upprättandet av gåvobrevet. Det går också att föreskriva ett stort antal villkor i ett gåvobrev, varav ett av de vanligaste är en föreskrift om att gåvan ska vara enskild egendom hos mottagaren.

Sambor har inte samma nära ekonomiska förhållanden som gifta, men det är ändock vissa ekonomiska förhållanden som ska omfattas av bodelning. Under vissa omständigheter ska den gemensamma bostaden bodelas (sambobodelning). I övrigt omfattas gemensamt bohag av sambobodelning. Genom samboavtal kan regleras huruvida någon bodelning alls ska ske och vad den i så fall ska omfatta.

 

Ring oss för en gratis konsultation (15 min) 08-559 16 295

Kontakta oss – inledande behovsanalys (15 min) kostnadsfri. Vi återkommer sedan med förslag på hur vi kan hjälpa dig med ditt problem.