Vanliga frågor

Juristhjälp?

En jurist är expert på att lösa juridiska problem och innehar juristexamen från något av landets universitet. En jurist och en advokat har samma utbildning och den enda skillnaden är att en jurist inte är medlem av advokatsamfundet.

Kontakta oss

Din Juridik juridiska tjänster

I detta avsnitt svarar vi på några vanligt förekommande frågor – om några frågor återstår efter att du har läst detta är du varmt välkommen att kontakta oss.

Behöver du en jurist? Låt oss hjälpa dig

Din Juridik är, som namnet anspelar på, en juristbyrå som är till för dig som klient. Detta innebär att vi finns tillgängliga på dina villkor och har en nöjd klient-garanti.

Vi står under tillsyn

Din Juridik står under Datainspektionens tillsyn – för din trygghet.

Din Juridik har klienter i hela Sverige. Vi kommunicerar i de flesta ärendena med skriftväxling och telefonkontakt. Vi kan också upprätta ett videosamtal eller resa till dig för ett personligt möte. Du behöver alltså inte befinna dig i Stockholm för att anlita oss.

Ofta kan vi ge dig ett fast pris baserat på din redogörelse för situationen. I dessa fall är i regel uppdraget avgränsat.

Vi ger dig 15 minuters kostnadsfri rådgivning för att kunna göra en bedömning av ditt fall. Detta kan inkludera viss guidning och svar på frågor.

Att vara juridiskt ombud är ett uppdrag av personlig natur varför klienten, om denne inte längre har förtroende för sitt ombud, är berättigad till att byta ombud – som regel även under pågående rättegång.

Vi tillämpar Advokatsamfundets regler om tystnadsplikt som ingår i god advokatsed.

Vi tar din upplevelse av oss på allvar. Nöjd klient-garanti innebär att du har möjligheten att höra av dig på info@d-jur.se om du inte är nöjd med något och vi gör då vad vi kan för att du ska bli nöjd.

Har du fortfarande frågor? Lämna ett meddelande och få kvalificerad hjälp.

Har du fortfarande frågor? Lämna ett meddelande och få kvalificerad hjälp.