Påföljder – konsekvenser vid köprättsligt fel

Den här artikeln handlar om de påföljder en köpare kan göra gällande vid köp av lös egendom – till exempel bostadsrätter, värdepapper och lösa saker så som fordon, båtar, maskiner och hemutrustning. Artikeln behandlar även påföljder vid köp av bostadsrätter, men inte fastigheter, som har en egen reglering. 

För att påföljder ska kunna göras gällande mot säljaren måste det fel som påföljden grundar sig på vara ett sådant fel som säljaren ansvarar för. Detta innebär att felet dessa förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Felet måste vara ett köprättsligt fel – det vill säga felet gör att varans skick till exempel strider mot avtalet eller vad köparen rimligen kan förvänta sig, och
 • felet ska vara ett ursprungsfel, och
 • för det fall undersökningsplikt föreligger, ska denna vara uppfylld, och
 • felet ska ha reklamerats inom skälig tid från tidpunkten då felet upptäckts eller bort upptäckas

– Påföljder enligt Konsumentköplagen (2022:260)

Konsumentköplagen 2022:260 gäller köp mellan näringsidkare och konsumenter vid köp av lösa saker (läs mer om gränsen för lagens tillämplighet). Till exempel mellan en bilhandlare, båtförsäljare, handelskedja eller annan näringsidkare och en privatperson. Lagen gäller inte till exempel köp av bostadsrätter och affärsrörelser/företag.

Om säljaren ansvarar för felet enligt punkterna i avsnittet ovan kan köparen göra gällande köprättsliga påföljder. Dessa är:

 • Avhjälpande (reparation), omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd och hålla inne betalning.
 • Säljaren har en rätt till avhjälpande eller omleverans om det erbjuds och kan ske inom skälig tid och kan ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för köparen.

– Påföljder enligt Köplagen (1990:931)

Köplagen (1990:931) gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner sinsemellan och mellan företag sinsemellan och då privatpersoner säljer till företag. Lös egendom inkluderar utöver lösa saker (se ovan), även bostadsrätter, aktier och köp av företag.

Om säljaren ansvarar för felet enligt punkterna i ingressen kan köparen göra gällande köprättsliga påföljder. Dessa är:

 • Avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet, eller häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd och hålla inne betalning.
 • Säljaren har en rätt till avhjälpande eller omleverans om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen.

Våra jurister är experter på köprätt

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av varor i allmänhet – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilhandlare, tillverkare, försäkringsbolag, mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. Vi bistår även i ärenden kring internationella köp. Vi bistår köpare såväl som säljare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köprätt. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din försäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 9 av 10 vunna eller förlikta mål inom köprättslig juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Köprättslig juridik

Experter på köprätt

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på köprättslig juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer