Återköp av bil på grund av fel

– Innebörden av återköp

Ett återköp innebär, som det låter, att bilhandlaren “köper tillbaka” bilen. Ett återköp av en ny eller begagnad bil innebär ofta i princip samma sak som hävning av köp. Skillnaderna består i att ett återköp inte är en juridisk term och är därför en frivillig överenskommelse med bilhandlaren som kan vara bättre eller sämre än vad som skulle bli fallet vid hävning av köpet. Återköp av en bil är därför en överenskommelse att ta tillbaka bilen då du som köpare inte är nöjd, inte nödvändigtvis kopplad till vad lagen föreskriver om hävning av köp. I vissa fall kan även ångerrätt föreligga.

– Nyttoavdrag

Utgångspunkten vid hävning av köp, såväl som frivilligt återköp, är att köparen ska återfå hela köpeskillingen. En bilhandlare har dock enligt konsumentköplagen rätt att göra avdrag på priset om konsumentens nytta varit åtminstone “relativt betydande”. Ringa användning, eller användning som varit förenad med betydande besvär, ska inte leda till nyttoavdrag. Läs mer om nyttoavdrag.

Enligt en tidigare överenskommelse i branschen mellan MRF och Konsumentverket användes ofta ett avdrag på 0,5 % per 100 körda mil och 0,5 % per månad. Konsumenten hade dock även med den beräkningen rätt till ränta uppgående till riksbankens referensränta + 2 %/år, beräknat från köpeskillingens erläggande. I nyare praxis från Allmänna reklamationsnämnden har avdraget dock istället satts till 12 kr/mil i normalfallet och i vissa fall något högre för exklusiva bilar. Om man ser till att nyttoavdraget ska beräknas efter den nytta innehavet inneburit för köparen, är det mer rimligt att endast göra ett milavdrag och inte ett åldersavdrag. Ibland kvittar man nyttoavdraget och rätten till ränta mot varandra.

– Rätt till prisavdrag trots återköp

Ett intressant fall beträffande återköp har nyligen prövas av Högsta domstolen (HD) T 4494-20. I fallet köpte en kund en begagnad bil av en bilfirma för 460 000 kr och upptäckte efter köpet att uppgifter om mätarställningen var felaktiga. Kunden reklamerade bilen till bilfirman som gick med på ett återköp till “marknadspris” – ett pris som understeg köpeskillingen med ca 100 000 kr som alltså inte var förenligt med grunderna för nyttoavdrag redovisade ovan.

HD konstaterade att i ett konsumentförhållande kan ett återköp normalt inte betraktas som ett slutligt reglerande av parternas mellanhavanden om inte detta framgår tydligt i återköpsavtalet eller av omständigheterna i övrigt. Konsumenten hade därför rätt att kräva prisavdrag på det ursprungliga priset med stöd av konsumentköplagen, trots att återköp redan genomförts. Prisavdraget ledde till att konsumenten återfick ca 72 000 kr.

Domstol biltvist

Tvist med en bilhandlare?

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

UTMÄRKT
44 recensioner
Abdinajib Ahmed
Abdinajib Ahmed
2023-10-12
Tacksam för den hjälpen jag fick av Marcus. Hade problem med bilfirman och Marcus löste mitt ärende som en kung, utan krångel. Tacksam att jag hittade er. Rekommenderar starkt!
Läs mer
Fadi Tahan
Fadi Tahan
2023-10-11
Riktigt bra Jurist han fick ärendet det tog en vecka så var allt klart hade en annan advokat som höll på i 6 månad utan resultat på ett mycket enkelt ärende Marcus tack för all hjälp smidigt och snabbt.
Läs mer
Jan Falton
Jan Falton
2023-09-14
Vi fick stort förtroende för Marcus och bra assistans i en trängd situation. Rekommenderas.
Läs mer
Christopher Nilsson
Christopher Nilsson
2023-08-31
Fick all den hjälp jag behövde av Marcus för att förmå bilförsäljaren att köpa tillbaka bilen. Kan varmt rekommendera.
Läs mer
Fredrik Brolin
Fredrik Brolin
2023-08-30
Under min tvist med Kamux AB gällande en bil med dolda fel så anlitade jag Marcus som agerade ombud åt mig i tvisten. Marcus var ett exemplariskt stöd under hela processen och gav mig råd, åsikter, tog fram de dokument som behövdes samt skötte allt juridiskt arbete mot Kamux och domstolen. Som tur var så slapp vi en tvist i rätten och tack vare Marcus så kunde jag häva köpet och lämna tillbaka bilen. Marcus har stor erfarenhet av bilhandlare som leker mobbare i sandlådan så jag kan med gott samvete rekommendera denna Juristbyrå om ni har en tvist med en bilhandlare! Det är värt det!
Läs mer
Kim Zanoni
Kim Zanoni
2023-08-09
Mitt ärende gällde en bilfirma som ej ville göra rätt för sig gällande en bil som var i betydligt sämre skick än utlovat. Marcus skötte i princip allt med ärendet när han fick tillgång till det och var till stor hjälp genom hela processen. Efter en långdragen process köpte bilfirman tillbaka bilen. Rekommenderar starkt Marcus Palmberg som jurist om ni har ärenden kring konsumentköplagen och bilköp.
Läs mer
Paweł Jerzycki
Paweł Jerzycki
2023-08-09
Bästa juristbyrån när det gäller tvist med bilhandlare. Vi fick vara pengar tilbacka för bil och lite extra. 100% lätt rekommenderat.
Läs mer
Christel Olsson
Christel Olsson
2023-07-26
Marcus var kunnig, korrekt, tillgänglig, engagerad och mycket hjälpsam.
Läs mer
Mario Martinovic
Mario Martinovic
2023-07-20
Duktiga och hjälpsama tack för hjälpen
Läs mer
Paco Matta Roos
Paco Matta Roos
2023-07-19
Fick bra rådgivning av Marcus för hur jag skall gå vidare i mitt ärende gällande hävning av båtköp.
Läs mer