Återköp av bil på grund av fel

– Innebörden av återköp

Ett återköp innebär, som det låter, att bilhandlaren “köper tillbaka” bilen. Ett återköp av en ny eller begagnad bil innebär ofta i princip samma sak som hävning av köp. Skillnaderna består i att ett återköp inte är en juridisk term och är därför en frivillig överenskommelse med bilhandlaren som kan vara bättre eller sämre än vad som skulle bli fallet vid hävning av köpet. Återköp av en bil är därför en överenskommelse att ta tillbaka bilen då du som köpare inte är nöjd, inte nödvändigtvis kopplad till vad lagen föreskriver om hävning av köp. I vissa fall kan även ångerrätt föreligga.

– Nyttoavdrag

Utgångspunkten vid hävning av köp, såväl som frivilligt återköp, är att köparen ska återfå hela köpeskillingen. En bilhandlare har dock enligt konsumentköplagen rätt att göra avdrag på priset om konsumentens nytta varit åtminstone “relativt betydande”. Ringa användning, eller användning som varit förenad med betydande besvär, ska inte leda till nyttoavdrag.

Enligt en överenskommelse i branschen mellan MRF och Konsumentverket godtas i regel ett avdrag på 0,5 % per 100 körda mil och 0,5 % per månad. Konsumenten har dock även rätt till ränta 2 %/år från köpeskillingens erläggande. I nyare praxis från Allmänna reklamationsnämnden har avdraget dock istället satts till 12-20 kr/mil. Om man ser till att nyttoavdraget ska beräknas efter den nytta innehavet inneburit för köparen, är det mer rimligt att endast göra ett milavdrag och inte ett åldersavdrag. Ibland kvittar man nyttoavdraget och rätten till ränta mot varandra.

– Rätt till prisavdrag trots återköp

Ett intressant fall beträffande återköp har nyligen prövas av Högsta domstolen (HD) T 4494-20. I fallet köpte en kund en begagnad bil av en bilfirma för 460 000 kr och upptäckte efter köpet att uppgifter om mätarställningen var felaktiga. Kunden reklamerade bilen till bilfirman som gick med på ett återköp till “marknadspris” – ett pris som understeg köpeskillingen med ca 100 000 kr.

HD konstaterade att i ett konsumentförhållande kan ett återköp normalt inte betraktas som ett slutligt reglerande av parternas mellanhavanden om inte detta framgår tydligt i återköpsavtalet eller av omständigheterna i övrigt. Konsumenten hade därför rätt att kräva prisavdrag på det ursprungliga priset med stöd av konsumentköplagen, trots att återköp redan genomförts. Prisavdraget ledde till att konsumenten återfick ca 72 000 kr.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 80 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. 20 % av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 1-2000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer