Praxis från allmänna reklamationsnämnden (ARN) kring av biltillverkaren ändrade serviceintervall

– Tillverkaren ändrar sina rekommendationer om serviceintervall

I ARN 2006-5053 hade konsumenten köpt en bil av en bilhandlare. En tid innan köpet hade tillverkaren ändrat sina rekommenderade serviceintervall vad avser byte av kamrem från 9000 mil till 6000 mil. Intervallet på 9000 mil var angivet i serviceboken. Vid leveransen av bilen hade den gått 6955 mil. När bilhandlaren sålde bilen såldes den utan att kamremmen var bytt. Knappt ett och ett halvt år senare, vid 10400 mil, råkade bilen ut för kamremshaveri.

– Säljföretaget ansvarig vid förändring av tillverkarens rekommendationer

ARN fann att det var övervägande sannolikt att avsaknaden av byte av kamrem enligt de nya tillverkarrekommendationerna var orsaken till kamremshaveriet. Nämnden fann att det faktum att säljföretaget inte kände till de nya rekommendationerna inte spelade någon roll för bedömningen av säljföretagets ansvar. Nämnden fann att det faktum att kamremmen inte var bytt i enlighet med tillverkarens uppdaterade rekommendationer utgjorde ett köprättsligt fel som bilhandlaren skulle stå kostnaden för.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.