Kan jag ångra ett köp av en bil?

Artikeln beskriver när en köpare kan utnyttja ångerrätt och ångra ett köp av en bil. I normalfallet finns ingen rätt att ångra ett bilköp, däremot finns alltid en rätt att häva ett köp om förutsättningarna för hävning är uppfyllda. Skillnaden mellan hävning och ångerrätt är att hävning kräver att bilen uppnår kriterierna för att ha ett köprättsligt fel, medan förekomsten av ångerrätt innebär att köparen kan ångra köpet och låta köpet återgå, utan att ange skäl.

– När föreligger ångerrätt?

Ångerrätt föreligger för sådana köp som omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Vad gäller köp av bilar är det framförallt så kallade distansavtal som är av intresse.

Distansavtal är avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans (1 kap 2 §). Detta innebär att för att ångerrätt ska föreligga får köparen inte ha besökt bilhandlaren innan köpet, till exempel för att diskutera villkoren eller provköra bilen.

Kravet på att det ska vara ett av näringsidkaren organiserat system innebär att bilhandlaren i någon mån ska ha vidtagit åtgärder för att sälja bilar på distans – det kan till exempel handla om ett beställningssystem över internet. Ett organiserat system kan även föreligga då kunder i en annons uttryckligen uppmanas att kontakta bilfirman för att köpa bil via mejl/telefon eller liknande medel för distanskommunikation.

Generellt gäller att kraven på vilka åtgärder som näringsidkaren ska ha vidtagit för att det ska anses vara ett av näringsidkaren organiserat system är relativt låga. Det krävs inte att distansförsäljningen är särskilt omfattande, att den är speciellt välorganiserad eller att marknadsföringen har någon särskild omfattning eller intensitet (se prop. 1999/2000:89 s. 25). Däremot räcker det inte att näringsidkaren annonserat ut en bil på internet med kontaktuppgifter angivna (ARN 2017-13781).

Skulle bilhandlaren någon enstaka gång ingå ett distansavtal, utan att det framgår att det är något som regelmässigt erbjuds, är det sannolikt inte ett organiserat system och då föreligger ingen ångerrätt.

Det finns även ångerrätt vid så kallade avtal utanför affärslokaler. Ett sådant avtal kan föreligga om du först när bilen levereras hem till dig av bilhandlaren förbinder dig att köpa bilen eftersom avtalet då har ingåtts utanför bilhandlarens affärslokaler.

– Hur länge föreligger ångerrätt (ångerfristen)?

Ångerrätt föreligger inom 14 dagar från leverans, eller från den senare tidpunkt då du fick information om din ångerrätt från säljaren. För det fall att säljaren inte lämnat information om förekomsten av ångerrätt, trots att ångerrätt förelåg, gäller istället ångerrätten upp till ett år.

– Hur ska jag utnyttja ångerrätten?

Du utnyttjar din rätt att ångra köpet och frånträda köpeavtalet genom att inom ångerfristen (läs mer i stycket ovan) sända ett tydligt meddelande till bilhandlaren att du ångrar och vill frånträda köpet.

– När ska jag få tillbaka mina pengar?

Du ska återsända bilen och återfå pengarna inom 14 dagar från det att din begäran om ångerrätt mottagits av bilhandlaren.

– Normalt ingen ångerrätt vid beställning av nya bilar

Vid beställning av nya bilar föreligger normalt ingen ångerrätt eftersom dessa oftast utrustas efter kundens önskemål och har då fått en sådan personlig prägel att undantag från ångerrätten gäller. Annan blir bedömningen vid köp av en fabriksny bil hos handlare som inte särskilt utrustats efter köparens anvisningar.

Våra jurister är experter på juridiken kring bilar

Juristbyrån Din Juridik är specialiserad på juridiken kring köp av fordon – köprätten. Exempel på tvister där Din Juridik bistår är tvister med bilverkstäder, bilhandlare, försäkringsbolag och privatpersoner. Ofta bistår vi i tvister mellan bilsäljare och bilköpare. Vi är en juristbyrå som bistår i alla juridiska ärenden kring köp av fordon. Vi biträder privatpersoner såväl som företag i hela Sverige.

– Ärlig bedömning av utsikterna i ditt fall

Vår ambition är att hela tiden driva ditt mål framåt för den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger dig en rak och tydlig bedömning av dina utsikter att nå framgång. Vi tar oss inte an fall där vi bedömer att utsikterna till framgång är små. Läs mer om några av våra fall.

Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren av bilen ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? En reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts. Reklamation ska alltså göras skyndsamt efter det att du upptäckt ett fel. Genomförd reklamation är en förutsättning för att göra gällande t.ex. rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

– Rättsskyddsförsäkring

I en bilförsäkring ingår i de allra flesta fall ett så kallat rättsskyddsmoment/rättsskyddsförsäkring. Denna del av försäkringen täcker större delen av kostnaderna för juridiskt ombud. Om du tecknat bilförsäkringen samma dag som du köpt båten täcker försäkringen en tvist med säljaren. På samma sätt gäller försäkringen för säljaren förutsatt att båten var försäkrat på dagen för försäljning. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Gör reklamation redan innan

Vi rekommenderar att du gör reklamation innan du anlitar oss eftersom vi då direkt kan skicka in en ansökan till försäkringsbolaget. Läs mer om rättsskydd.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Lagen föreskriver ingen tvingande metod för att göra reklamation. Vanliga metoder är rekommenderat brev eller e-post. Det behöver av reklamationen endast framgå vilka fel du funnit på båten och att du avser att göra motparten ansvarig för felen. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara en kopia så att du kan bevisa att reklamation har skett.

 

Kontakta oss

Upp till 15 minuter kostnadsfritt

Kontakta oss redan idag genom att ringa 08-559 16 295 för att diskutera ditt juridiska problem och förutsättningarna för att driva din tvist med hjälp av oss. Vi ger dig upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Notera att du i många fall kan ha rätt till rättsskyddsersättning i din båtförsäkring som kan täcka större delen av kostnaderna.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom bil- och fordonsrelaterad juridik.

 • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
 • Båtjuridik/fordonsrelaterad juridik

Experter på biljuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på bil- och fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

 • Domstolsprocess
 • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

Läs vad våra klienter säger (klicka på Google-ikonen för fler recensioner)

 • Mitt ärende gällde en bilfirma som ej ville göra rätt för sig gällande en bil som var i betydligt sämre skick än utlovat. Marcus skötte i princip allt med ärendet... läs mer

  Kim Zanoni Avatar Kim Zanoni
  11 augusti 2023

  Bästa juristbyrån när det gäller tvist med bilhandlare. Vi fick vara pengar tilbacka för bil och lite extra. 100% lätt rekommenderat.

  Paweł Jerzycki Avatar Paweł Jerzycki
  11 augusti 2023

  Marcus var kunnig, korrekt, tillgänglig, engagerad och mycket hjälpsam.

  Christel Olsson Avatar Christel Olsson
  28 juli 2023
 • Duktiga och hjälpsama tack för hjälpen

  Mario Martinovic Avatar Mario Martinovic
  21 juli 2023

  Fick bra rådgivning av Marcus för hur jag skall gå vidare i mitt ärende gällande hävning av båtköp.

  Paco Matta Roos Avatar Paco Matta Roos
  21 juli 2023

  Fick en väldigt bra och professionell hjälp och med Marcus hjälp hittade vi en förlikning med bilfirman som köpte tillbaka min bil. Stort tack!!!!

  Mikael Wennerström Avatar Mikael Wennerström
  18 juni 2023
 • Fint bemötande! Lätta att få kontakt med och snabb feedback! Rekomenderar!

  annica boström Avatar annica boström
  18 juni 2023

  Kan varmt rekommendera Din jurist för att lösa tvist. De är snabba och sakliga, och bra resultat!

  inger eriksson Avatar inger eriksson
  18 maj 2023

  Proffsigt och sakkunnigt. Stöd genom hela processen. Kunde inte önska oss mer. Hittade online och helnöjd med valet.

  Cen Rolfsson Avatar Cen Rolfsson
  18 februari 2023