Reklamation

Har du köpt något men är missnöjd? Till exempel beroende på att det du köpt har fel eller för att du överhuvudtaget inte har fått det du köpt eller avtalat om.

I juridisk mening är varor saker som du köper – allt från bilar och båtar till en TV. Tjänster däremot är till exempel om du låter en entreprenör renovera badrummet i din lägenhet.

Om du vill kräva något av säljaren på grund av att du är missnöjd måste du reklamera felet. Reklamation ska ske skyndsamt. I vår tjänst kan du reklamera fel i både varor och tjänster samt dröjsmål med leverans.

Skriv reklamation online

495 kr

På 15 minuter skriver du en juridiskt korrekt reklamation. Du kan också låta oss upprätta reklamationen (se nedan).

Reklamation

– måste ske skyndsamt

Den som vill anmärka på ett fel eller dröjsmål i en köpt vara eller tjänst måste göra det skyndsamt. Enligt allmänna juridiska regler gäller att reklamation ska ske inom skälig tid från det att köparen upptäckte felet eller dröjsmålet. Att reklamation sker inom skälig tid är en förutsättning för att kunna göra gällande ett fel – vänta därför inte med att göra din reklamation.

Vad som är skälig tid varierar beroende på omständigheter i det enskilda fallet, som till exempel felets komplexitet och övriga omständigheter. Enligt vissa delar av lagstiftningen som gäller mellan privatpersoner och företag (konsumentköplagen/konsumenttjänstlagen) anses en reklamation inom två månader alltid vara inom skälig tid.

Vill du ha avancerad rådgivning av vår jurist som upprättar reklamationen åt dig är du välkommen ringa oss direkt på 08-18 98 91.

Så här går det till
  • Svara på frågorna
  • Reklamationen upprättas
  • Betala via Klarna eller kort
  • Leverans direkt via e-post

Frågor och svar

Vad ska en giltig reklamation innehålla?

Utöver uppgift om vem som är motpart måste en giltig reklamation innehålla uppgift om varför du anser att fel eller dröjsmål föreligger i den köpta varan eller tjänsten. Det är alltså inte tillräckligt att ange att det exempelvis är “fel på bilen”. Reklamationen ska istället formuleras som att det är “fel på bilen då motorn inte går att starta” och det ska framgå att du hävdar att säljaren är ansvarig för detta. I vår reklamationstjänst är alla de formkrav som krävs för giltig reklamation uppfyllda. Du behöver endast ange vad felet (eller dröjsmålet) består i och varför du anser att det är säljarens ansvar.

När kan jag senast reklamera?

Reklamation ska ske inom skälig tid (se ovan) från det att felet eller dröjsmålet har upptäckts eller borde ha upptäckts. Det finns dock så kallade preskriptionstider som är olika långa beroende på vilken typ av vara som köpts. Om en reklamation utförs efter preskriptionstiden är ogiltig och några anspråk kan inte längre ställas mot säljaren. Preskriptionstiderna varierar mellan 3-10 år beroende på typ av vara eller tjänst.

Vad gäller reklamation av fel på fast egendom?

Vill du reklamera fel på grund av fel i fastighet kan du i och för sig använda tjänsten välj “köp av annan sak”. Men på grund av värdet rekommenderar vi dig att kontakta vår jurist (till höger) som kan skriva din reklamation – pris från 2995 kr inkl moms.

Reklamation – krav för rättsskydd

Försäkringsbolagen har som krav för att bevilja rättsskydd att du ska ha ställt ett anspråk mot säljaren som säljaren sedan har nekat till eller inte svarat på inom svarstiden.

Låt vår jurist upprätta din reklamation

2995 kr

Vill du ha avancerad expertrådgivning och att vi upprättar din reklamation åt dig? Vi går igenom ärendet per telefon och upprättar reklamation baserat på telefonsamtalet och handlingar/korrespondens som du skickar till oss. Tryck på knappen för att komma till vår kontaktsida eller ring oss direkt på 08-18 98 91.

Våra recensioner

Vettigt chatt..... bra infomation.

5,0 rating
29 mars 2023

Enkelt och smidigt. Rimliga priser.

Ingvar Ljungqvist

Enkelt och prisvärt

5,0 rating
15 september 2022

Fungerade perfekt. Uppskattade detaljen att kunna spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. Snabbt svar i chatten då det var funderingar.

Alf Johansson

Smidigt att upprätta äktenskapsförord till bra pris

5,0 rating
10 augusti 2022

Tjänsten för att upprätta ett äktenskapsförord var väldigt enkel att använda och jag känner att jag fick den information som jag behövde för att kunna göra det.

Daniel Kempe

Prisvärt, smidigt och snabbt

5,0 rating
7 juli 2022

Gick snabbt att fylla i. Betalning genom klarna (Stort plus). Leverans per e-mail (automatiskt) inom 2-3 minuter. Rekommenderas!

Shahin

Enkelt

5,0 rating
19 oktober 2021

Mkt tydligt och enkelt..

Hahjar Gorgis

Betala med