Förvara testamente - hur?

Förvara testamente i officiellt register

Förvaring av testamente i Sverige kompliceras av att det inte finns något officiellt register för testamenten. Att ditt testamente förvaras säkert är dock helt avgörande för att det faktiskt kommer till användning. Av olika anledningar kan testamenten försvinna, ibland avsiktligt av arvinge som missgynnas av testamentet, ibland helt av misstag.

Traditionellt har en del valt att förvara testamente i bankfack – en möjlighet som blir allt mindre praktisk och allt mer kostsam i takt med att bankkontor över hela Sverige läggs ned.

Förvara testamente säkert med vår tjänst avtalsförvaring

Vi samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Riksförbund (SBF) för att erbjuda dig säker förvaring av ditt testamente och andra familjerättsliga dokument. Ditt dokument förvaras säkert i kassaskåp med högsta säkerhetsrutiner.

SBF får veckovisa uppgifter från Skatteverket om avlidna personer och tar kontakt med dina anhöriga inom 30 dagar från ditt frånfälle.

Besök vår särskilda sida om vår tjänst avtalsförvaring där du även hittar avtalsvillkor för tjänsten.