Testamente med villkor om enskild egendom

Enskild egendom och giftorättsgods

Giftorättsgods är sådan egendom som ska hälftendelas om ett äktenskap upphör genom ansökan om skilsmässa eller dödsfall. Giftorättsgods är som utgångspunkt all den egendom som makarna äger. Detta innebär att även erhållet arv som utgångspunkt hamnar inom kategorin giftorättsgods och måste delas vid skilsmässa

Enskild egendom är sådan egendom som inte ska hälftendelas om ett äktenskap upphör genom ansökan om skilsmässa eller dödsfall. Enskild egendom är sådan egendom som genom föreskrift i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev gjorts till enskild egendom.

Enskild egendom genom testamente

För att undvika att det arv du lämnar till dina efterlevande ska bli giftorättsgods och vid skilsmässa delas med maka till din arvinge, kan du upprätta ett testamente. Du kan i ditt testamente ange att egendomen som arvtagare erhåller ska vara deras egen enskilda egendom. Detta innebär, som beskrivet i tidigare stycke, att någon hälftendelning av arvet ej ska ske vid skilsmässa.

Du kan även ange att arvtagare genom äktenskapsförord kan ändra arvets karaktär av enskild egendom och därmed göra egendomen till giftorättsgods (som hälftendelas). Det nyss nämnda kan vara bra för att ge arvtagare möjlighet att i framtiden tänka över och förvalta sin ekonomi.

Få hjälp med testamente

Vi hjälper dig att upprätta testamente med villkor om enskild egendom. Klicka på länken för att få hjälp med att upprätta testamente.