Fråga: Jag undrar om ett särkullbarn kan ärva retroaktivt (få ut sin laglott) och i så fall under hur lång tid efter att aktuell förälder avlidit?

Om det i testamente efter den avlidne står att särkullbarnet inte ska ärva något

Ett särkullbarn har alltid rätt till laglott (läs mer om laglott) förutsatt att särkullbarnet inom 6 månader efter att denne tagit del av testamentet ger sitt anspråk tillkänna (7 kap 3 § Ärvdabalken). Förutsatt att särkullbarnet meddelar att denne avser att kräva laglott, kan särkullbarnet vänta hur länge som helst med att faktiskt kräva det.

Om det i testamente efter den avlidne står att särkullbarnet ärver först efter att efterlevande maka eller sambo avlider

I detta fall gäller det samma som ovan att särkullbarnet måste ge sitt anspråk tillkänna inom 6 månader för att kunna kräva laglott. Däremot kommer laglotten att skiftas ut till särkullbarnet efter att den efterlevande går bort. Den efterlevande kan inte själv genom testamente förfoga över sådana tillgångar som denne fått med förordnande om efterarv för någon annan.

Skriv testamente

595-3495 kr

Besök vår sida för upprättande av testamente eller kontakta oss via menyn längst upp till höger.