Fråga: Jag har två barn, men ett av dem vill jag stryka ur mitt testamente, hur gör jag?

 

Det går inte att på det sättet du frågar “stryka någon” ur ett testamente. Detta beror på att det inte går att göra några ändringar i ett befintligt testamente, utan att testamentet med de nya ändringarna bevittnas på sätt som anges i Ärvdabalken 10 kap.

Du måste alltså skriva ett nytt testamente som bevittnas i behörig ordning för att göra ändringar i fördelningen. Ett barn har även rätt till laglott, vilket är hälften av vad barnet skulle erhålla utan testamente. Det är alltså inte möjligt att göra ett barn arvlöst (läs mer om laglott).

Skriv testamente

595-3495 kr

Besök vår sida för upprättande av testamente eller kontakta oss via menyn längst upp till höger.