Fråga: Hur länge kan vår pappas sambo bo kvar i deras hus efter att pappa gått bort?

 

En sambo har utan ett testamente ingen arvsrätt. Detta innebär att din pappas sambo inte ärver hans tillgångar. Jag tolkar dock din fråga som att sambon äger en andel om hälften av fastigheten.

Efter dödsfall ansvarar den som har den avlidnes egendom i sin vård för att bouppteckning förrättas (20 kap 2 § Ärvdabalken, ÄB). Denna person är normalt efterlevande sambo. Bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsfallet (20 kap 1 § ÄB) och lämnas in till Skatteverket inom en månad från det att den har upprättats (20 kap 8 § ÄB). Skatteverket kan under vissa förutsättningar bevilja anstånd med att lämna in bouppteckningen och förlänga tiden.

När bouppteckning är inlämnad till Skatteverket ska arvskifte ske. Normalt sker arvskifte genom ett frivilligt arvskiftesavtal mellan dödsbodelägarna. Din pappas sambo kan här alltså förhandla med pappas barn om ett pris för att köpa er pappas andel och bo kvar. Om er pappas sambo inte kan lösa ut er, måste er fars andel skiftas ut på er dödsbodelägare. Om pappas sambo inte medverkar kan ni ansöka om att skiftesman ska förordnas av tingsrätten – denne beslutar då om skiftet. Denna process kan dra ut på tiden.

Resultatet blir att ni blir samägare med er pappas sambo som äger halva fastigheten. Samäganderättslagen stadgar att för att upplösa ett samäganderättsförhållande är det nödvändigt att vid tingsrätten ansöka om att fastigheten utbjuds på offentlig auktion. Normalt är hotet om detta tillräckligt för att få en motpart att frivilligt gå med på en ordinär mäklarförsäljning.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med ditt ärende.

Skriv testamente

595-3495 kr

Besök vår sida för upprättande av testamente eller kontakta oss via menyn längst upp till höger.