Fel på bil inom 6 månader från köpet

Har du köpt bil eller annat fordon av en bilhandlare/bilfirma och fel visar sig inom 6 månader från köpet? Eller har du köpt någon annan vara? Vilket skydd ger sexmånadersregeln (20 a § Konsumentköplagen)? Den här artikeln förklarar innebörden av regeln.

OBS: För avtal om köp som har ingåtts 1 maj 2022 eller senare gäller den nya tvåårsregeln, läs mer här. För avtal om köp som ingåtts innan nyss nämnt datum fortsätter sexmånadersregeln att gälla.

– 20 a § Konsumentköplagen ger ett skydd för dig som köpare

20 a § Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art…

 

Den citerade paragrafen blir ofta aktuell i tvister med en bilhandlare. Sexmånadersregeln i 20 a § innebär ett ökat skydd vid köp av bilhandlare om fel visar sig inom 6 månader, jämfört med privatköp. Den avgörande tidpunkten för när fel ska föreligga för att säljaren ska ansvara, är att felet ska ha funnits vid avlämnandet/leveransen (20 §). Detta innebär att en säljare normalt inte ansvarar för ett fel som helt och hållet inträffat efter köpet. Felet kan dock ha funnits innan köpet, men visat sig först efter köpet.

Innebörden av 20 a § är att ett fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet av bilen (det vill säga när köparen tog leverans om bilen) antas ha funnits vid leveransen om inte säljaren motbevisar det, eller om det är oförenligt med varans eller felets art.

  • Upptäcker du t.ex. ett oljeläckage på motorn en månad efter köpet är det svårt för säljaren att bevisa att felet inte fanns vid leverans. Varudeklarationer kan i viss mån påverka bedömningen, men det måste också beaktas vem som har upprättat varudeklarationen. En bilhandlare kan upprätta en varudeklaration själv, då räcker den inte som bevis för felfritt skick vid leverans. Ofta anges skick på varudeklaration som osäkert och då kan naturligtvis inte bilhandlaren ta stöd i den. Om varudeklarationen upprättats av en etablerad, oberoende part och man vid utförandet av varudeklarationen skulle ha upptäckt felet kan deklarationen dock tjäna som bevis att felet inte fanns vid leverans. Läs mer om varudeklarationer.
  • Drabbas du däremot av ett kamremsbrott efter två månader från leverans kan det dock bedömas vara oförenligt med felets art att felet fanns vid leveransen. Detta beror på att ett sådant fel anses uppkomma plötsligt och är omöjligt att inte upptäcka när det väl inträffat.
  • Det kan dock finnas andra grunder att gå på. Till exempel kan säljaren ha påstått, eller du kan ha haft fog att förutsätta att kamrem bytts enligt serviceintervall. Om det visar sig att kamremmen inte bytts i tid och att detta orsakat kamremsbrottet, bör du kunna rikta krav mot säljaren. Då kan man säga att kärnan till felet fanns innan överlåtelsen.
  • Det kan även vara oförenligt med felets art att det fanns vid leveransen om säljaren kan bevisa att felet orsakats av köparens onormala brukande, vanvård eller andra liknande förhållanden (se Prop. 2001/02:134 s. 59-60)
  • OBS: Ett faktiskt fel är inte ett köprättsligt fel som du kan kräva säljaren på om felet är normalt för ålder, miltal och pris. En billig bil som gått långt kan till exempel vara vid slutet av sin livscykel, då får köparen acceptera att det kan vara en stor mängd fel på bilen. En bil ska dock alltid vara trafiksäker om den säljs av en bilfirma (läs mer om felbegreppet).

– Ny konsumentköplag

1 maj 2022 föreslås en ny konsumentköplag träda i kraft. Den nya lagen har en ny paragraf gällande bevisbördan för ursprungligt fel – 4 kap 7 §. Den nya paragrafen innebär att den omvända bevisbördan enligt 20 a § i gamla lagen sträcks ut från att gälla 6 månader från köpet, till att gälla 2 år från köpet. Det handlar alltså om en betydelsefull förlängning av den omvända bevisbördan.

Vad innebär den förlängda bevisbördan för säljaren i praktiken? Som nämnt ovan är inte normalt slitage något som omfattas av säljarens felansvar. Däremot kan den förlängda bevisbördan innebära att säljaren ska ansvara för sådana fel som går utöver normalt slitage och som det inte går att utesluta att de fanns vid köpet, även under en längre tid. Sannolikt kommer tillämpningen av den nya regeln leda till en hel del tvister de närmaste åren, innan gränserna för den nya lagstiftningen blir helt klarlagda. Klart är att bevisbördan för säljaren att visa att det sålda fordonet var felfritt vid leverans minskar ju längre tid som gått från försäljningen.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Behöver du hjälp med ett ärende mot en bilhandlare? Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 80 % av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud. 20 % av kostnaderna utgörs av självrisk, som du betalar. I ett typiskt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 1-2000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på  redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.

Omdömen

UTMÄRKT
19 recensioner
marcus fjeldstad
marcus fjeldstad
2022-05-31
Mycket bra hjälp !
Läs mer
Tommy Lokander
Tommy Lokander
2022-05-30
Vill verkligen rekommendera Juristbyrån Din Juridik. De svarade snabbt på mail och allt gick väldigt smidigt. Utan juridisk hjälp kom vi ingen vart, så vi är supernöjda med Din Juridik och förlikningen med bilfirman.
Läs mer
Ola Gräsberg
Ola Gräsberg
2022-01-25
Mycket bra bemötande, tydlig kommunikation och snabbt svar. Rekommenderas!
Läs mer
Isse
Isse
2022-01-15
Fick snabb och professionell vägledning.
Läs mer
Per Karnbrink
Per Karnbrink
2021-12-20
Från den första kontakten till förlikningen med bilfirman, har juristen agerat kunnigt. Otroligt skönt att ha ett professionellt bollplank i en svår situation. Han såg till att rätt blev rätt, utan tingsrätt! Rekommenderas!!
Läs mer