Ett av våra fall: Förstärkta laglottsskyddet 7 kap 4 § ÄB

Bakgrund

Vi blev kontaktade av klienten som hade misstankar om att någonting inte stod rätt till i det förslag till arvskifte som lades framför henne. Klientens far hade avlidit tidigare och klienten var barnbarn och därmed bröstarvinge till farmor och farfar. Klienten hade även en faster (dotter till farmor och farfar och syster till klientens avlidna pappa). Då klientens farfar gick bort visade det sig i bouppteckningen att paret hade samlade tillgångar efter avdrag för skulder på ca 5 mkr – dessa ärves i sin helhet av klientens farmor. När klientens farmor gick bort fanns det endast ca 50 000 kr i tillgångar enligt bouppteckningen. När klienten upptäckte detta började hon misstänka oegentligheter och kontaktade oss.

Vårt arbete tar vid

Klienten hade möjlighet att utnyttja rättsskyddsmomentet i sin hemförsäkring varför det första vi gjorde var att ta kontakt med hennes försäkringsbolag. Efter detta skickade vi en skriftlig begäran till den bank som klientens farmor och farfar använde. I den skriftliga begäran argumenterade vi för att bryta igenom banksekretessen och få insyn i samtliga kontotransaktioner vad beträffar paret de senaste 6 åren. Banken beviljade begäran och skickade kontoutdrag.

Vi granskade kontoutdragen och fann stora överföringar som skett efter det att klientens farfar avled, från klientens farmor till fastern. Förmodligen led fastern av demens och hennes ekonomi kontrollerades i princip av fastern. I vart fall stod överföringarna i strid med 7 kap 4 ärvdabalken. Vi skickade ett kravbrev till motparten och fick svar av dennes advokat att samtliga krav bestreds. Efter att motparten bestritt betalningsansvar upprättades stämningsansökan och skickades in till tingsrätten med krav på 1,2 mkr. Efter tuffa förhandlingar kunde förlikning träffas mellan parterna. Förlikningen gick ut på att vår klient erhöll 1 mkr mot att efterge kraven på motparten. Utfallet för klienten blev mycket gynnsamt då hon fick igenom nästan hela sitt krav och detta mycket snabbare och effektivare än genom att gå hela vägen till dom.

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *