Kräva skadestånd av bilsäljare – fel eller dröjsmål

– Skadestånd är ersättning för ekonomisk skada

Begreppet skadestånd är ett juridiskt begrepp. Skadestånd syftar till att återställa eller reparera en ekonomisk skada. Om du har köpt en bil och det visar sig att bilen är behäftad med fel, kan det leda till övriga kostnader som inte har med själva fordonet att göra. Kostnader kan till exempel vara för att bogsera bilen till verkstad eller låta utföra en undersökning/diagnos av felen.

– Förutsättning för skadestånd: säljaren ansvarar för felet eller dröjsmålet

En förutsättning för att kräva skadestånd är att den ekonomiska skadan orsakats av ett fel eller dröjsmål som bilsäljaren ansvarar för. Läs mer om vem som ansvarar för fel eller dröjsmål på länkarna nedan:

– Endast ekonomisk skada

Det är inte möjligt att kräva skadestånd enbart på grund av en olägenhet då en bil till exempel inte kan användas under en tid på grund av ett fel. Endast sådana skador som har en direkt koppling till en ekonomisk förlust och som orsakats av ett fel eller dröjsmål som bilsäljaren ansvarar för kan krävas som skadestånd. Ett exempel på det nyss nämnda är om du tvingats åka buss under en tid då bilen varit obrukbar – det är normalt billigare att åka buss vilket gör att någon faktisk ekonomisk skada inte uppkommit. Om du däremot kan visa att du har ett nödvändigt behov av hyrbil kan en sådan kostnad vara möjlig att kräva som skadestånd då din bil har varit inne på reparation eftersom en hyrbil innebär en merkostnad. En annan lösning kan vara att häva köpet.

– Låt din jurist göra anmälan till din rättsskyddsförsäkring!

Tecknade du bilförsäkring samma dag som du köpte bilen? Bra, då täcks du av försäkringens rättsskyddsmoment! Rättsskyddet täcker normalt 60 % av dina kostnader för att anlita oss. I ett vanligt fall där förlikning sker på ett tidigt stadium kan självrisken för dig som klient stanna på 5-8000 kr. Läs mer om priser och rättsskyddsförsäkring.

– Observera krav på reklamation

Har du upptäckt fel på din bil som du anser att säljaren ska svara för? Du har väl reklamerat felen till säljaren? Att en reklamation är utförd inom en viss tid efter att ett fel har upptäckts, eller borde ha upptäckts, är en förutsättning för att senare kunna göra gällande fel på ett fordon mot säljaren. Genomförd reklamation är också en förutsättning för att aktivera rättskyddsmomentet i din bilförsäkring som kan täcka juridiska kostnader.

Besök vår särskilda sida för mer information om reklamation där du har möjlighet att upprätta en reklamation direkt online (länk till reklamationssida). Självklart kan vi upprätta din reklamation åt dig.

– Anlita en biljurist – anlita Juristbyrån Din Juridik

På Juristbyrån Din Juridik driver vi som en av våra huvudinriktningar rättsfall som involverar bilar. Detta gör att vi har unik kompetens kring biljuridik som krävs för att driva ditt ärende framåt på bästa sätt. Ibland kan det finnas skäl att ingå förlikning med säljaren, då förhandlar vi för din räkning, enligt dina instruktioner. I andra fall låter vi ärendet gå hela vägen till dom i domstol.

Kontakta oss

15 min kostnadsfri rådgivning (08-559 16 295)

Kontakta oss genom att ringa oss på 08-559 16 295 redan idag! Du får upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning för en inledande diskussion kring ditt ärende. Vi hjälper dig att avgöra om ditt ärende är lämpligt att driva i domstol.

Antal vunna eller förlikta mål

Eftersom vi inte tar oss an fall där vi bedömer att klienten har ringa möjlighet till framgång kan vi stoltsera med 95 % vunna eller förlikta mål inom fordonsrelaterad juridik.

  • Övrig civilrättslig och offentligrättslig juridik
  • Biljuridik och övrig fordonsrelaterad juridik

Experter på fordonsjuridik

Vi lägger ungefär 75 % av vår arbetstid på fordonsrelaterad juridik. Du kan således vara trygg i att detta är vårt specialistområde.

  • Domstolsprocess
  • Tredskodom eller av motparten medgivet krav

Oftast lösning utan rättegång

I över 50 % av fallen löser vi fallet utan att det behöver gå till huvudförhandling och dom. Till exempel genom att motparten medger kravet eller får en så kallad tredskodom mot sig.