Affärsjuridik

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Vi hjälper flera små och medelstora företag att lösa juridiska problem inom ramen för våra företagspaket. Vi har kunskap och erfarenhet beträffande juridiska frågor som olika typer av företag möter i vardagen. Vi bistår byggfirmor, IT-bolag, vårdbolag såsom vårdcentraler, apotek och assistansbolag, restauranger, nattklubbar, caféer, städfirmor, konsultfirmor, webbyråer, kontorshotell, transportfirmor såsom taxibolag, import och export bolag, bilsalonger, bilverkstäder, startups, franchisegivare, franchisetagare m.m.

Vi stödjer dig som företagare i olika processer såsom vid nyanställning, uppsägning och avsked av anställda, förhandling med fackförbund, vid kontakt med hyresvärd och hyresgäst vid ingående av hyresavtal, förhandlingar med hyresvärd om skälig hyresnivå och andra villkor, biträde vid uppsägning av hyresavtal för villkorsändring, vid kontakt med myndigheter med anledning av tillstånd m.m.

Vi hjälper även till om ditt företag inte har fått betalt av dina kunder för utfört arbete eller om ni vill bestrida ett krav/faktura som ni anser är oskäligt. Vi upprättar och granskar avtal såsom aktieägaravtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, anställningsavtal m.m. Vi hjälper också till vid företagsöverlåtelser och vid förhandling med köparen och säljare. Vi förebygger problem och framtida tvister. Det är alltid värt att rådfråga oss innan affärsuppgörelsen för att minimera risken för en framtida tvist.

Om ett problem redan har uppstått kan vi, med hjälp av vår erfarenhet inom affärsjuridiken, hjälpa våra klienter att hitta den bästa och billigaste lösningen. Vi analyserar problem och ger tips och råd om vilka framgångsmöjligheter som finns samt hjälper vi till att förhandla med motparten och företräder inför eventuella domstolsförhandlingar.

Våra klienter är vana vid att det är är enkelt att komma i kontakt med oss och att de får personligt service. Vi ser till att skapa en bra relation med våra klienter och att lära känna dem och deras verksamhet bra så att vi på bästa möjliga sätt ska kunna hjälpa dem.

Din Juridik innehar inkassotillstånd och har stor erfarenhet av att kräva in obetalda fordringar. När det gäller den här typen av ärenden arbetar vi mycket med procentsatser och en modell där vi bara tar betalt om du får betalt – i regel står då motparten för våra juridiska kostnader vilket innebär att det är gratis för dig att anlita oss.

Ring oss för en gratis konsultation (15 min) 08-559 16 295

Du har alltid 15 minuter fri tid när du kontaktar oss första gången för att vi ska kunna analysera ditt behov av juridisk rådgivning. Vi återkommer sedan med förslag på hur vi kan få dig att nå framgång.