Framtidsfullmakt

Visste du att en vanlig fullmakt upphör att gälla om den som ger fullmakten inte längre är juridiskt tillräknelig (ej kan ingå avtal)? Med en framtidsfullmakt kan du medan du fortfarande mår bra bestämma att någon ska bli utsedd som fullmaktshavare för att kunna ta hand om dig om du inte längre själv kan ta hand om dina ekonomiska eller personliga angelägenheter.

Skriv framtidsfullmakt

2495 kr

Boka in ett telefonmöte för upprättande av framtidsfullmakt. Under telefonmötet går vi igenom hela din familjerättsliga situation.

Fullständig genomgång av din familjerättsliga situation

Boka enkelt in ett telefonmöte för upprättande av framtidsfullmakt. För ett par som vill upprätta framtidsfullmakt gäller priset 2995 kr inkl moms totalt för båda framtidsfullmakterna. Under samtalet gör vi en fullständig genomgång av din/er familjerättsliga situation.

Vi går även igenom vad som är möjligt att föreskriva i en framtidsfullmakt och vad du bör tänka på. 

Du bör alltså se samtalet som en slags livsbesiktning, utöver att du får din framtidsfullmakt.

Så här går det till
  • Boka in telefonmöte
  • Vi begär kompletterande uppgifter
  • Betala via kort eller faktura
  • Leverans direkt via e-post

Frågor och svar

Kan jag utse en granskare i framtidsfullmakten?

Ja, lagen om framtidsfullmakter möjliggör att utse en person som ska granska fullmaktshavarens arbete. Granskaren har rätt att årligen få redovisning från fullmaktshavaren.

Vad händer om fullmaktshavaren går bort?

Du kan utse en alternativ person som tar över arbetet om fullmaktshavaren skulle gå bort.

Personliga och ekonomiska angelägenheter?

Du kan i framtidsfullmakten ange om den ska avse enbart ekonomiska eller personliga angelägenheter eller både och.

Våra recensioner

Behöver du hjälp?

Ring till oss

Upp till 15 minuter fri rådgivning

Känner du dig osäker på något och vill fråga oss? Du är varmt välkommen att ringa oss på 08-559 16 295.