Bodelningsavtal

När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad ska bodelning ske. Bodelning sker genom att ett bodelningsavtal upprättas som ni båda skriver under. Bodelning kan även ske under pågående äktenskap.

I bodelningen ingår all er egendom som är giftorättsgods – det kan vara allt från fastigheter till företag och annat. Enskild egendom hålls utanför bodelning.

I samboförhållanden sker bodelning om någon av samborna begär detta inom ett år från separation.

Vi erbjuder upprättande av bodelningsavtal. Boka in ett inledande telefonmöte till höger.

Bodelningsavtal

4995 kr

Boka ett telefonmöte för upprättande av bodelningsavtal. Samtalet följs upp med mejlkonversation och ytterligare samtal efter behov. Fast pris.

Varför upprätta ett bodelningsavtal?

Enligt bestämmelser i Äktenskapsbalken ska bodelning ske genom upprättande av ett bodelningsavtal efter att ett äktenskap har upplösts. Det enda undantaget är om ni bara innehar enskild egendom.

Bodelning kan även vara ett sätt att under pågående äktenskap omfördela tillgångarna mellan er.

Vad beträffar sambor är bodelning en möjlighet och inte ett krav. Du som sambo har rätt att begära bodelning endast av gemensam bostad och bohag inom ett år från det att ni flyttat isär.

Genom att ta vår hjälp med bodelningen får ni ett korrekt upprättat bodelningsavtal baserat på de underlag som ni skickar in till oss. Under telefonmötet går vi igenom de underlag vi behöver för att skriva bodelningsavtalet.

Så här går det till
  • Inledande möte per telefon
  • Uppföljande mejlkonversation
  • Ni betalar för rådgivning och avtal
  • Vi skickar bodelningsavtalet till er
  • Ni undertecknar och bodelningen är slutförd